Spinozapremie 2014 toegekend aan Corinne Hofman

Prof. Dr. Corinne Hofman, hoogleraar archeologie van het Caribisch gebied in Leiden, is een van de vier wetenschappers aan wie dit jaar een Spinozapremie is toegekend. De premie is de hoogste wetenschappelijke onderscheiding in Nederland. Hofman is lid van de Nationale UNESCO Commissie.

De andere laureaten zijn experimenteel natuurkundige Dirk Bouwmeester, milieutechnoloog Mark van Loosdrecht en trekvogelecoloog Theunis Piersma.

Corinne Hofman

De NWO-Spinozapremies zijn een eerbewijs en een stimulans voor verder onderzoek. Elke laureaat krijgt 2,5 miljoen euro, te besteden aan wetenschappelijk onderzoek. NWO kent de Spinozapremies jaarlijks toe aan in Nederland werkzame onderzoekers die naar internationale maatstaven tot de absolute top van de wetenschap behoren.

Sinds de jaren '80 verricht Hofman archeologisch onderzoek in het Caribisch gebied. Ze bestudeert de kolonisatie van dit gebied vanuit de beleving van de Caribisch-Indiaanse bevolking. Zij herschrijft daarmee de geschiedenis en biedt nieuw perspectief op een voorheen vergeten, maar belangrijk hoofdstuk in de wereldgeschiedenis.

Hofman zorgde ervoor dat het schetsmatige historische beeld dat bestond over Caribische samenlevingen (en dus ook van de oorspronkelijke bewoners van de Nederlandse eilanden in het Caribisch gebied), een nauwkeurige, wetenschappelijk onderbouwde reconstructie van nederzettingen, begravingen, mobiliteit, handel, materiële cultuur en leefwijze is geworden.

Ze richt zich met name op de communicatiesystemen en interactienetwerken van de oorspronkelijke indiaanse bevolking vóór 1492 en de culturele en sociale veranderingen die hierin optreden na de Europese kolonisatie.

Lees een interview met Corinne Hofman op de site van NWO.

Om mondiale problemen aan te pakken is wetenschappelijke samenwerking van groot belang. Unesco stimuleert een gezamenlijke aanpak van onderwerpen als klimaatverandering, ethiek, armoede en natuurrampen. Als enige organisatie binnen de VN met een mandaat voor wetenschap stimuleert zij wetenschappelijke samenwerking over de grenzen van disciplines en landen heen.

Meer berichten