Schoolklas Oostvaarders College wint UNESCO-game

Onder het motto ‘Protect the World’ hebben een paar honderd jongeren de afgelopen maanden meegedaan aan een ‘social media‐game’ over UNESCO. De Nationale UNESCO Commissie ontwikkelde het spel om jongeren op een speelse manier kennis te laten maken met het werk van de organisatie.

Alle spelrondes zijn nu gespeeld en de winnaars zijn bekend. Bij de teamspelers is VWO‐klas 3A1A van het Oostvaarders College in Almere als winnaar uit de bus gekomen. Zij bereikten met grote overmacht de eerste plaats. In de competitie voor individuele spelers zijn twee winnaars, beide spelers eindigden met hetzelfde puntenaantal bovenaan.

Prijzen

De winnende klas krijgt als prijs een ‘dagje Den Haag’ aangeboden. Op die dag wordt onder meer een bezoek gebracht aan het Vredespaleis en wordt in het Museon, tijdens een workshop over het poolgebied, aandacht besteed aan het omgaan met belangenconflicten als gevolg van klimaatverandering. Het tweede deel van de prijs bestaat uit een bedrag van € 1000,‐ dat de leerlingen mogen doneren aan een door henzelf te kiezen goed doel. Dit doel moet aan het mandaat van UNESCO gekoppeld zijn en de klas dient haar keuze van een motivatie te voorzien. De twee winnaars van de individuele wedstrijd krijgen ieder een museumjaarkaart voor zichzelf en een tweede persoon, en een schitterend boek over Nederlands Werelderfgoed.

Tijdens de looptijd van het spel kwamen wekelijks twee vragen online waarop de jongeren de goede antwoorden moesten vinden. Sommige waren makkelijk, andere zeer moeilijk. De vragen gingen over alle onderwerpen waarmee UNESCO zich bezighoudt: van persvrijheid tot duurzame ontwikkeling en van drinkwaterproblematiek tot werelderfgoed. De spelers konden extra punten halen door de resultaten via de verschillende sociale media als facebook en twitter te delen.

Game over?

Hoewel de wedstrijd voorbij is, zal het spel beschikbaar blijven via http://game.unescoscholen.nl. Er wordt bekeken of het met didactische aanpassingen kan worden ingezet als online lesmateriaal over UNESCO. Het Secretariaat van UNESCO in Parijs heeft interesse getoond om de game in een internationale variant uit te brengen en onderzoekt daarvoor de mogelijkheden.

 

‘Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed’.

Deze gedachte vormt de essentie van de missie van Unesco. Unesco-scholen ondersteunen deze missie: ze maken hun leerlingen vertrouwd met het Unesco-gedachtegoed en dragen zo hun steentje bij aan vrede en verdraagzaamheid. De Unesco-scholen hebben een eigen website: unescoscholen.nl

Meer berichten