Scholieren debatteren over duurzame voedselvoorziening

Is het een duurzame oplossing om groenten te gaan verbouwen in leegstaande kantoorpanden? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de consumptie van vlees omlaag gaat? Hoe zorgen we ervoor dat het voedsel eerlijker over de wereld verdeeld wordt?

Leerlingen van UNESCO-scholen aan de slag tijdens MUNESCO in Zwolle.

Aan de hand van deze vragen imiteerden de leerlingen van 5 UNESCO-scholen op 8 en 9 november een vergadering van UNESCO. MUNESCO heette het evenement: een Model UNESCO. Iedere school vertegenwoordigde een land of regio: de Verenigde Staten, Europese unie, Afrikaanse Unie, China en India. Voedsel, het thema van deze dag, paste binnen het schoolthema duurzaamheid.

In drie commissies werd steeds uit een andere invalshoek naar het voedselvraagstuk gekeken. In het political committee speelde de vraag hoe we de voedselvoorziening kunnen waarborgen en hoe we de verdeling van voedsel over de wereld evenwichtiger kunnen maken. Het environmental committee boog zich over het vraagstuk van genetisch gemanipuleerd voedsel. De youth assembly tenslotte bedacht een mediacampagne om het eten van vlees te ontmoedigen.

‘Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed’.

Deze gedachte vormt de essentie van de missie van Unesco. Unesco-scholen ondersteunen deze missie: ze maken hun leerlingen vertrouwd met het Unesco-gedachtegoed en dragen zo hun steentje bij aan vrede en verdraagzaamheid. De Unesco-scholen hebben een eigen website: unescoscholen.nl

Meer berichten