Sarah-Jane Koulen en Melanie Peters treden toe tot de Unesco Commissie

Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) heeft Sarah-Jane Koulen en Melanie Peters benoemd tot lid van de Nederlandse Unesco Commissie voor een termijn van vier jaar. 

Koulen

Sarah-Jane Koulen is promovendus sociaal-culturele antropologie aan Princeton University (VS). Haar onderzoek richt zich op de ontwikkeling van het internationaal (straf)recht en komt voort uit een bredere belangstelling voor de wijze waarop en de mate waarin internationale afspraken en verdragen uiting geven aan gedeelde normen en waarden van de internationale gemeenschap.

Koulen heeft een internationale achtergrond en werkervaring in de internationale noodhulp en ontwikkelingssamenwerking (Oxfam Novib, Cordaid), het internationaal recht (Coalition for the ICC) en de wetenschap (Asser Instituut, Universiteit Leiden, Princeton University). 

“De missie van UNESCO richt zich op het bestrijden van armoede, het nastreven van gelijkheid en het stimuleren van vrede en veiligheid middels het bevorderen van kennisoverdracht en de interculturele dialoog. Juist nu, in deze tijden van toenemende polarisatie, ‘alternatieve feiten’, en zorgen over klimaatverandering en migratie wil ik mij als jurist en antropoloog voor deze onderwerpen inzetten. Ik zie er als Commissielid naar uit om onderdeel uit te maken van de continue vertaalslag tussen internationale verdragen (zoals de UNESCO-verdragen) en de Nederlandse context én andersom”, aldus Koulen.

Peters

Dr. Ir. Melanie Peters is directeur van het Rathenau Instituut en heeft een brede achtergrond in wetenschap, bedrijfsleven en de publieke sector, en veel ervaring met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ze is toxicoloog en gepromoveerd op het terrein van de biochemie.

Zij werkte als wetenschappelijk onderzoeker aan de universiteit van Texas in Austin en als wetenschappelijk onderzoeksleider bij het Shell Research and Technology Centre Amsterdam. Zij vervulde verschillende functies op het snijvlak van wetenschap, beleid, politiek en samenleving, bij het Ministerie van Landbouw, de Consumentenbond en als directeur van Studium Generale Universiteit Utrecht. 

Peters wil zich inzetten voor de Unesco Commissie omdat “kennis, kunst en onderwijs de manieren zijn waarop mensen elkaar vertellen wat belangrijk is in het leven. Het goede, het schone en het ware moeten we altijd blijven benoemen.” 

Iedere lidstaat van Unesco heeft een eigen Unesco Commissie. De Nederlandse Commissie bestaat uit maximaal elf leden die elk deskundig zijn op een werkterrein van de organisatie: Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Communicatie & Informatie. 

Uitkomsten

Wereldwijd zijn er zo'n 200 Unesco Commissies. De Nederlandse Commissie bestaat uit maximaal elf leden. De nadruk van de werkzaamheden ligt bij de coördinatie van het Unesco-Scholennetwerk, erfgoed in gevaar, en duurzame toegang tot informatie. Daarnaast houdt de commissie zich structureel bezig met de Unesco-cultuurconventies, vrouwen in de wetenschap en journalistenveiligheid.

Meer berichten