Peter-Paul Verbeek treedt toe tot UNESCO-adviescommissie COMEST

Irina Bokova, Directeur-Generaal van UNESCO, heeft de Nederlandse filosoof Peter-Paul Verbeek benoemd tot lid van COMEST, de World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology. Dit advieslichaam van UNESCO bestaat uit achttien op persoonlijke titel benoemde geleerden uit diverse wetenschappelijke, juridische, filosofische, culturele en politieke disciplines en afkomstig uit verschillende regio's van de wereld. 

Peter-Paul Verbeek (Foto: Universiteit Twente)

De Commissie adviseert rond ethische vraagstukken die spelen rondom milieu en klimaatverandering, biodversiteit, water en rampenpreventie; de ethiek van nano- en andere nieuwe technologieën; ethische dilemma's omtrent de technologie van de informatie- en kennismaatschappij; wetenschapsethiek; en gender-issues in de ethiek van wetenschap en technologie. Doel daarbij is het formuleren van principes die beleidsmakers en politici kunnen voorzien van niet-economische criteria bij het nemen van beslissingen.

Wetenschapsfilosoof

Peter-Paul Verbeek is wetenschapsfilosoof en verbonden aan de Universiteit Twente. Zijn benoeming is voor een periode van vier jaar. Verbeek vindt het “een grote eer om op wereldschaal mee te mogen denken over de ethische aspecten van wetenschap en technologie. Niet alleen omdat wetenschap en technologie wereldwijd gevolgen hebben voor mens en maatschappij, maar ook omdat er wereldwijd allerlei verschillende ethische kaders bestaan om met wetenschap en technologie om te gaan. Deze twee dingen samen maken het een spannende en ook broodnodige uitdaging om in dat internationale verband van UNESCO aan ethische vragen te werken en tot gezamenlijk gedragen antwoorden te komen. Deelname aan COMEST is voor mij dan ook een heel waardevolle manier om mijn expertise in de techniekfilosofie relevant te maken voor maatschappelijke en politieke vragen.”

Inspiratie

Daarnaast verwacht Verbeek dat COMEST een bron van inspiratie zal zijn voor nieuw onderzoek in de filosofie en ethiek van technologie: “technologie roept niet alleen nieuwe ethische vragen op maar heeft ook invloed op onze ethische kaders, en het brede UNESCO verband maakt het bij uitstek mogelijk om zulke vragen en invloeden expliciet zichtbaar te maken”.

UNESCO, de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization is opgericht in 1945. UNESCO gebruikt de werkterreinen onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie om de doelstellingen van de Verenigde Naties te realiseren, namelijk: ontwikkeling van universele waarden en verbetering van de leefomstandigheden van alle mensen ter wereld.

Uitkomsten

Op dit moment zijn 195 landen lid van UNESCO. Daarnaast hebben 9 landen een geassocieerd lidmaatschap.

Meer berichten