Pers- en uitingsvrijheid centraal op Unesco-scholendag 2017

Hoe vind je jongeren bereid om het nieuws te volgen? Of doen ze dat eigenlijk al, maar niet op een manier waarop de generatie van hun ouders en leraren dat doen? Is het beeld dat de traditionele media uitzenden te veel wit, te veel man, en daarom niet voldoende aansprekend? Hoe beleven jongeren nieuws, en hoe leer je hen om te gaan met de veelheid aan informatie die op ze af komt? 

Vragen zoals deze zijn relevant voor iedereen, maar zeker ook voor Unesco-scholen. Daarom was persvrijheid en (uitings)vrijheid het centrale thema van de Unesco-scholendag op 5 oktober. Op deze jaarlijkse ontmoetingsdag voor alle Unesco-scholen komen docenten, bestuurders en leerlingen bijeen om ervaringen uit te wisselen, van elkaar te leren en zich te laten inspireren. 

De dag startte met de ‘Roadshow persvrijheid’, waarin een panel van twee journalisten en een wethouder het gesprek aan ging met de zaal. Zij spraken over de financiering van de media, en over de vraag of de media wel voldoende inclusief zijn: herkennen jongeren zich wel voldoende in de berichtgeving?

In de workshopsessies varieerden de onderwerpen van het bespreken van moeilijke onderwerpen met behulp van poëzie tot de waterfamilie bij Unesco en intercultureel leren met het Globitrotter spel. Het onderwerp persvrijheid kwam aan bod in de workshops ‘Strepen als een dictator’, waarbij de deelnemers in actuele kranten alles moesten wegstrepen wat een dictator niet zou willen publiceren.

“Het fijnste van de scholendag is altijd dat je met een tasje vol ideeën weer naar huis toe gaat,” zei een van de docenten na afloop, “met heel toepasbare ideeën van collega’s, praktische tips uit workshops en wat verfriste idealen. Nu nog zorgen dat het een vervolg krijgt op school.”

‘Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed’.

Deze gedachte vormt de essentie van de missie van Unesco. Unesco-scholen ondersteunen deze missie: ze maken hun leerlingen vertrouwd met het Unesco-gedachtegoed en dragen zo hun steentje bij aan vrede en verdraagzaamheid. De Unesco-scholen hebben een eigen website: unescoscholen.nl

Meer berichten