Percentage vrouwelijke hoogleraren blijft achter

In het afgelopen jaar is het percentage vrouwelijke hoogleraren in Nederland licht gestegen, naar 18.1%. Dat blijkt uit de jaarlijkse monitor die het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren publiceert. Er was een snellere toename verwacht omdat universiteiten beleid hebben ontwikkeld om het verhoudingsgewijs lage aandeel vrouwelijke hoogleraren versneld te vergroten. 

Op basis van het gemiddelde groeitempo van de afgelopen tien jaar zal het tot 2054 duren voordat een evenwichtige man-vrouw-balans onder hoogleraren wordt behaald. Bovendien blijkt dat vrouwen binnen dezelfde functiecategorie nog altijd stelstelmatig in lagere functieniveaus te vinden zijn wat zijn weerslag heeft op de hoogte van beloningen. 

Streefcijfers

In 2015 formuleerden de universiteiten streefcijfers. Zij legden daarmee het te behalen percentage vrouwelijke hoogleraren in 2020 vast in een poging de doorstroom van vrouwen naar de top te versnellen. Op basis van de gemiddelde groei per universiteit van de afgelopen tien jaar, valt te verwachten dat 8 van de 14 universiteiten het door hen gestelde streefcijfer niet zullen behalen.

Het LNVH en de Nederlandse UNESCO Commissie zijn partners in het L'Oréal-UNESCO beurzenprogramma. 

 

Professor Rajaâ Cherkaoui El Moursli uit Marokko | Foto: UNESCO/Brigitte Lacombe)

Vrouwen zijn sterk ondervertegenwoordigd in de wetenschap. Wereldwijd is slechts 30% van de wetenschappelijk onderzoekers vrouw. Unesco streeft naar gelijke kansen voor vrouwen en mannen wat betreft toegang tot en deelname aan de wetenschap. Om die reden is in 1998 een wereldwijde samenwerking tot stand gekomen tussen cosmeticaconcern L’Oréal en Unesco. Onder het motto The world needs science and science needs women kent het programma prijzen toe aan excellente vrouwelijke wetenschappers en verleent het beurzen aan jonge vrouwelijke onderzoekers. 

Uitkomsten

Sinds 1998 hebben meer dan 3000 vrouwelijke wetenschappers uit 117 landen een award of beurs gekregen. Drie winnaars hebben inmiddels een Nobelprijs gewonnen. Elk jaar worden wereldwijd aan 275 getalenteerde jonge vrouwelijke onderzoekers beurzen toegekend om veelbelovend onderzoek te kunnen voortzetten. In Nederland hebben sinds 2007 16 vrouwen een beurs ontvangen.

Meer berichten