Papieren van Karl Marx en Friedrich Engels online te raadplegen

De geschriften van Marx en Engels behoren tot de invloedrijkste in de wereldgeschiedenis. In de twintigste eeuw werd een groot deel van de wereld geregeerd door regimes die zich Marxistisch noemden en de papieren spelen nog altijd een belangrijke rol in het denken over kapitalisme, arbeid, economische crises en revoluties. Het Communistisch Manifest is in bijna alle talen vertaald.

Voor veel mensen zal het een historische sensatie zijn de originele documenten onder ogen te krijgen - al is ze lézen voorbehouden aan de echte doorzetters, want met name het handschrift van Marx is extreem priegelig. Door de gedigitaliseerde documenten kan worden gebladerd op socialhistory.org en ieder stuk kan full screen worden bekeken. Alles is als pdf te downloaden en te printen.

De enige overgebleven pagina uit het Communistisch Manifest.

Over het Marx-Engels Archief

Het Marx-Engels archief wordt sinds 1938 door het IISG bewaard. Naast manuscripten en persoonlijke documenten - waaronder brieven van Marx’ vrouw Jenny Marx-Von Westphalen en correspondentie met de Nederlandse familie Philips - bevat het 5.6 meter tellende archief de enige overgebleven handgeschreven pagina van het Communistisch Manifest (1848) en de eerste druk van Das Kapital (deel 1, 1867) met opmerkingen van Marx in de kantlijn. In juni 2013 werden deze documenten opgenomen in het Memory of the World Register van UNESCO.
De digitalisering van dit archief vond plaats binnen een grootschalig project waarin de archieven die in de jaren dertig door het IISG zijn verworven, worden gedigitaliseerd. Eerder kwamen de archieven van onder andere Michail Bakunin, Lev Trotsky en Louise Michel online.

Marx-Engels documenten in het echt zien?
Ter ere van de digitalisering organiseert het IISG op 28 augustus  een speciale rondleiding ‘Marx achter de schermen’. Bezoekers krijgen zelden vertoonde documenten uit het Marx-Engels Archief te zien en komen meer te weten over de turbulente geschiedenis van deze collectie. De rondleiding worden gegeven door Marien van der Heijden, hoofd collectievorming van het IISG. Tijd: 11.00 tot 12.30 uur. Kijk op socialhistory.org voor meer informatie.
 
Over het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Werk en arbeidsverhoudingen bepalen  het  leven van miljoenen mensen in hoge mate. Daarom onderzoekt het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) hoe deze verhoudingen zich wereldwijd op de lange termijn ontwikkelen. Om dit historisch onderzoek te kunnen verrichten en andere onderzoekers te faciliteren, verzamelt het archieven en data op mondiale schaal. Het IISG is opgericht in 1935. Sinds 1979 is het een instituut van de KNAW. De (soms politiek gevoelige) collecties zijn eigendom van – of in bruikleen afgestaan aan – de onafhankelijke Stichting IISG.

Van oorlog tot ongedierte: documentair erfgoed staat aan allerlei bedreigingen bloot. Van brieven tot films en van kleitabletten tot harddisks – papier vergaat, computers crashen. Documentair erfgoed is onmisbaar om het verleden, maar ook het heden te begrijpen. Het ‘Memory of the World’-programma stimuleert daarom het behoud en de toegankelijkheid van documentair erfgoed en wil dat iedereen op de wereld zich bewust is van de waarde die deze documenten hebben.

Meer berichten