Organising parties First Aid Course sign agreement

The organisation of the announced training course First Aid to Cultural Heritage in Times of Crisis has been made official now the organising parties signed a Memorandum of Understanding yesterday.

The International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property, the Smithsonian Institute and the Netherlands National Commission for UNESCO finalised the contents of the training and screened the candidates that applied for the course that will be held in Amsterdam next spring.

The four-week training aims to equip students with skills and knowledge that allows them to be able to protect cultural artefacts under threat by armed conflicts or disasters, better and faster.

Van links naar rechts AbdelHamid Sayed (EHRT), Koosje Spitz (UNESCO NL), Judith Large (University of Kent), Rosalie Bouwman (UNESCO NL), Marcela Jaramillo Contreras (Intersos), Aparna Tandon (ICCROM), Catherine Antomarchi (ICCROM), Robert Quarles van Ufford (UNESCO NL), Corine Wegener (Smithsonian Institution)

More information on the training course First Aid to Cultural Heritage in Times of Crisis.

Darul Aman Palace (Foto: CC / Bruce MacRae)

Diverse internationale verdragen dragen bij tot de bescherming van cultuur: De Haagse 1954 Conventie helpt cultureel erfgoed te beschermen in geval van een gewapend conflict. De Conventie uit 1970 draagt bij aan de bestrijding van illegale handel in cultuurgoederen en stimuleert teruggave van ontvreemde culturele objecten.

Uitkomsten

Lees op unesco.org meer over de hulp van UNESCO aan Mali. U vindt hier ook de mogelijkheid om te doneren.

Meer berichten