Open Access bijeenkomst in Berlijn

Op 20 en 21 november 2013 vond in Berlijn de UNESCO Regionale Consultatie over Open Access plaats.

Doel van de bijeenkomst was het uitwisselen van informatie over de ontwikkelingen van het wetenschappelijk publiceren in de Noord-Amerikaanse en West-Europese regio, het verder ontwikkelen van de UNESCO Open Access strategie en het actualiseren van de Global Open Access Portal (GOAP). De bijeenkomst was georganiseerd in aansluiting op de 11de Berlijn Conferentie de grote jaarlijkse vergadering van de internationale Open Access beweging.

UNESCO en de Nederlandse en Duitse UNESCO Commissies organiseerden de bijeenkomst. Vanuit de Nederlandse Commissie verzorgde Yvonne Donders een presentatie over Open Access en artikel 27 van de universele verklaring van de Rechten van de Mens, waarin staat dat een ieder het recht heeft ‘om deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan’.

UNESCO ziet Open Access als een belangrijk instrument om de wereldwijde kenniskloof te slechten. Als wetenschappelijke artikelen en data op grotere schaal gedeeld worden, kan iedereen daarvan profiteren: wetenschappers in het mondiale zuiden kunnen aansluiting vinden bij de actuele ontwikkelingen in hun vakgebied; ook geïnteresseerden buiten de academische wereld (journalisten, bedrijven, patiëntenverengingen) kunnen door Open Access meer toegang tot informatie krijgen.

Het verslag van de bijeenkomst in Berlijn.

De aanbevelingen van de bijeenkomst in Berlijn.

Moderne informatie- en communicatietechnologieën hebben het uitwisselen van kennis eenvoudiger gemaakt dan vroeger. Maar geldt dat ook voor wetenschappelijke kennis? Hoe worden publicaties en data beschikbaar gesteld en voor wie zijn zij toegankelijk? En hoe kunnen we de duurzame toegang tot publicaties en data (op papier én digitaal) waarborgen? 

Uitkomsten

De Nationale UNESCO Commissie heeft meegeschreven aan de Open Access strategie die op de Algemene Conferentie in 2011 is aangenomen. Daarnaast neemt de Commissie actief deel aan conferenties over het onderwerp, of stelt experts in de gelegenheid daaraan deel te nemen.

Meer berichten