Open Access bij UNESCO

Moderne informatie- en communicatietechnologieën hebben het uitwisselen van kennis eenvoudiger gemaakt dan vroeger; steeds meer publicaties en data worden wereldwijd gedeeld.

Hoe meer publicaties en data wereldwijd gedeeld worden, hoe groter de opbrengst van investeringen in onderzoek. Financieringsorganisaties stellen steeds vaker open access-publicatie verplicht. Ook universiteiten vragen onderzoekers om hun publicaties voor alle geïnteresseerden kosteloos aan te bieden. Het wetenschappelijke publiceren is daarmee in een stroomversnelling gekomen.

Als VN-organisatie voor onder meer wetenschap komt UNESCO op voor de belangen van wetenschappers in minder-gepriviligieerde landen. Voor hen is Open Access een grote kans om aan te haken bij de nieuwste ontwikkelingen. Maar het delen van kennis is in ieders belang, en is zelfs vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: ieder heeft het recht om deel te hebben aan de voortgang van de wetenschap en de vruchten daarvan (artikel 27).

De Nationale UNESCO Commissie ondernam in de periode 2010-2011 een project rond duurzame toegang tot informatie. In die periode ontwikkelde UNESCO een strategie voor Open Access voor de periode 2012 – 2019. De Nederlandse Commissie droeg hieraan bij door het organiseren van de expert meeting A Global Perspective on Open Access. De resultaten van deze bijeenkomst werden door UNESCO gepubliceerd op haar website. UNESCO lanceerde tijdens de 36ste Algemene Conferentie haar Open Access Platform op het gebied van duurzaam bewaren.

In de periode 2012–2013 hoopt de Commissie verdere internationale activiteiten rond Open Access te ontwikkelen als invulling van UNESCO's strategie.

Moderne informatie- en communicatietechnologieën hebben het uitwisselen van kennis eenvoudiger gemaakt dan vroeger. Maar geldt dat ook voor wetenschappelijke kennis? Hoe worden publicaties en data beschikbaar gesteld en voor wie zijn zij toegankelijk? En hoe kunnen we de duurzame toegang tot publicaties en data (op papier én digitaal) waarborgen? 

Uitkomsten

De Nationale UNESCO Commissie heeft meegeschreven aan de Open Access strategie die op de Algemene Conferentie in 2011 is aangenomen. Daarnaast neemt de Commissie actief deel aan conferenties over het onderwerp, of stelt experts in de gelegenheid daaraan deel te nemen.

Meer berichten