Onderwijsprofessionals uit Syrië maken kennis met onderwijs in Nederland

The Mobile Educator is een trainingsprogramma dat gevluchte Syrische onderwijsprofessionals kennis laat maken met het Nederlandse onderwijssysteem. Op 29 november kregen bijna twintig cursisten een certificaat uitgereikt voor hun deelname. Tijdens de training leerde de groep Syrische docenten hoe het er in het Nederlandse onderwijs aan toegaat. Daarbij stonden moderne onderwijsmethodes, zoals actief leren en gebruik van ICT, centraal.

Vergelijkbaar

Diverse deelnemers liepen stage in de klas. Daarbij viel hen op dat de leerlingen – anders dan gedacht – toch wel erg vergelijkbaar waren met hun leeftijdsgenoten in Syrië. Het grootste verschil zat in de rol van ICT, met ipadklassen, smartboards, beamers en online omgevingen waarin leerlingen en ouders met de school kunnen communiceren. Een docente, die stage liep op een middelbare school, vertelde opgetogen over het warme welkom, met een eigen set sleutels, een eigen mailadres, en de vriendelijke collega’s die haar ook nog een lift naar huis aanboden. 

Uitreiking

Andrée van Es, voorzitter van de Nationale UNESCO Commissie, reikte de certificaten uit.Tijdens de ceremonie was de situatie in het thuisland van de docenten nadrukkelijk aanwezig. Er werden filmpjes vertoond over hoe mooi Syrië was voor de oorlog en over de verschrikkingen waar de bevolking nu mee te maken heeft. Een van de docenten zong, begeleid door een collega op de Oed, Syrische liederen die veel ontroering teweegbrachten. Een van de certificaten was bestemd voor een baby van negen maanden. De moeder van het meisje wilde zo graag meedoen aan het programma dat zij, toen de baby tien dagen oud was, naar Leiden toog om zich aan te melden. Zij kreeg in overleg met de organisatie een plaats in de tweede cursus, die in het najaar plaatsvond, en de baby kwam mee. 

Organisatie

The Mobile Educator wordt georganiseerd door ICLON, het Interfacultair centrum voor lerarenopleiding, onderwijsontwikkeling en nascholing, van de Universiteit Leiden. De Nationale UNESCO Commissie verleende patronage aan het trainingsprogramma.

Financiering

Om nog meer Mobile Educator cursussen aan te kunnen bieden, is het project dringend op zoek naar financiers. Belangstellenden kunnen contact opnemen met de organisatie.

‘Vrede begint in de hoofden van mensen’ staat in de missie van Unesco. Dus waar kan zij nu beter beginnen dan in het onderwijs? Unesco coördineert het VN-thema Education for all, kent een netwerk van Unesco-scholen en vraagt aandacht voor laaggeletterdheid, duurzaamheid en intercultureel leren.

Meer berichten