Onderwijs vliegwiel voor Ontwikkelingsdoelen; maar aanpassingen nodig

Op 6 september heeft UNESCO het nieuwe Global Education Monitoring Report gelanceerd. Het rapport meet de vooruitgang die de wereld boekt bij het behalen van Doel 4 van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties: in 2030 moeten alle mensen onderwijs krijgen van goede kwaliteit; dit onderwijs moet overal ter wereld gelijkwaardig toegankelijk zijn en iedereen moet mogelijkheden krijgen een leven lang te leren. 

Vooruitgang

Het rapport met de titel Education for people and planet: creating sustainable futures for all laat zien dat onderwijs de potentie heeft om vooruitgang aan te zwengelen bij alle Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN. Maar het stelt ook dat onderwijs fundamenteel zal moeten veranderen om dat potentieel waar te maken. Daarnaast waarschuwt het rapport dat de wereld op grote achterstand staat bij het bereiken van de onderwijsdoelen die ze zelf heeft gesteld. Basisonderwijs voor iedereen zou in het huidige tempo pas gerealiseerd kunnen worden in 2042 en hoger middelbaar onderwijs voor iedereen pas in 2084. De deadline van 2030 zou dan met 50 jaar worden overschreden. Actie is daarom geboden. 

Veranderingen

Het rapport roept alle regeringen op zo snel mogelijk met maatregelen te komen om de deadline wel te halen. Ook vraagt het hen veranderingen door te voeren in het bestaande onderwijs, zodat mensen uitgerust worden met kennis, vaardigheden en perspectieven die beter aansluiten bij de snelle veranderingen in de wereldeconomie, bij het duurzamer leren gebruiken van de aarde en bij belangrijke sociale ontwikkelingen. Pas als alle kinderen naar school gaan, mensen de mogelijkheid hebben om hun leven lang te leren en duurzame ontwikkeling deel is van ieder onderwijssysteem, kan onderwijs de wereld echt vooruit helpen. 

Nederlandse lancering

Na de mondiale lancering volgt een reeks van nationale bijeenkomsten om aandacht te vragen voor het rapport en de Ontwikkelingsdoelen. In Nederland is de lancering op 5 oktober, gecombineerd met de jaarlijkse bijeenkomst van UNESCO-scholen. Tijdens de opening van deze bijeenkomst wordt het rapport nader toegelicht, en wordt de link gelegd met de praktijk van de UNESCO-scholen. Heeft u belangstelling om deze bijeenkomst bij te wonen, neem dan contact op met de Nationale UNESCO Commissie.

Het Global Education Monitoring Report is de opvolger van het Global Monitoring Report, dat dezelfde functie vervulde voor de Millenniumdoelstellingen.

Meer informatie:

- de stripversie van het Global Education Monitoring Report
- download de aanbevelingen uit het rapport

In september 2015 spraken de lidstaten van de VN af om samen te werken in het bereiken van de Sustainable Development Goals (SDG's). Doel vier daarvan luidt "to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all"
UNESCO is de uitvoerder van dit onderwerp, publiceerde het Framework for Action, en publiceert de resultaten in het jaarlijkse Global Education Monitoring Report. 

De Nationale UNESCO Commissie organiseert de jaarlijkse Nederlandse lancering van het Global Education Monitoring Report en volgt de ontwikkelingen rond SDG4 op de voet.  

Meer berichten