Onderwijs: het verborgen oorlogsslachtoffer

Door gewapende conflicten worden 28 miljoen kinderen wereldwijd van onderwijs beroofd. Daarvoor waarschuwt het Education for All - Global Monitoring Report 2011.

Het rapport geeft de stand van zaken weer van de zes ‘Education for All’-doelen waaraan ruim 160 landen zich in 2000 hebben gecommitteerd. Hoewel er in het afgelopen decennium wereldwijd grote vooruitgang is geboekt op het gebied van onderwijs, is geen van de beoogde doelen behaald. Het gaat ronduit slecht met het onderwijs in oorlogsgebieden.

“Gewapende conflicten hebben een enorme impact op het onderwijs, maar er is tot op heden weinig aandacht voor. Dit onderzoek brengt precies in kaart hoe groot de schaal is van deze verborgen crisis”, zei Irina Bokova, Directeur-Generaal van UNESCO bij de presentatie van het rapport.

Tussen 1999 en 2008 waren in 35 landen gewapende conflicten. Alleen al in 2009 werden in Afghanistan ten minste 613 scholen aangevallen, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2008. Ook in Pakistan en het noorden van Jemen werden honderden scholen vernietigd, beschadigd of geplunderd. 42 procent  van de basisschoolleerlingen die wereldwijd niet naar school gaan, wonen in regio’s met gewapende conflicten.

Een aparte categorie vormt seksueel geweld. In sommige gebieden worden verkrachtingen van meisjes en vrouwen structureel ingezet als oorlogstactiek. Een derde van de verkrachtingsslachtoffers in Congo is kind, waarbij 13 procent van de slachtoffers jonger is dan tien jaar oud.  Gezinnen vallen door seksueel geweld eerder uit elkaar, waardoor kinderen hun veilige omgeving verliezen. Bovendien worden door de angst voor geweld, veel meisjes thuisgehouden, zodat ze niet naar school gaan.

Het rapport doet de volgende aanbevelingen:

  • Er moet veel harder opgetreden worden tegen schendingen van de mensenrechten en specifiek tegen schendingen van de rechten van kinderen.
  • De prioriteiten van mondiale hulpprogramma’s moeten worden herzien. Nu komt slechts 2 procent van de hulp terecht bij onderwijs.
  • De wereldgemeenschap moet veel effectiever worden om landen te helpen hun conflicten op te lossen.
  • De rol die onderwijs kan hebben in het voorkomen van gewapende conflicten moet veel beter uitgebuit worden. Menselijke waarden als tolerantie en wederzijds respect moeten wereldwijd onderdeel zijn van de lessen op scholen.

 

In september 2015 spraken de lidstaten van de VN af om samen te werken in het bereiken van de Sustainable Development Goals (SDG's). Doel vier daarvan luidt "to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all"
UNESCO is de uitvoerder van dit onderwerp, publiceerde het Framework for Action, en publiceert de resultaten in het jaarlijkse Global Education Monitoring Report. 

De Nationale UNESCO Commissie organiseert de jaarlijkse Nederlandse lancering van het Global Education Monitoring Report en volgt de ontwikkelingen rond SDG4 op de voet.  

Meer berichten