OER beleidsforum: Taking OER beyond the OER Community

Begin december 2010 vond het OER beleidsforum 'Taking OER beyond the OER Community: Policy and Capacity' plaats bij UNESCO in Parijs. Het forum was bedoeld om de OER-beweging onder de aandacht te brengen bij diegenen die de randvoorwaarden scheppen voor het gebruik van OER: de beleidsmakers bij overheden en onderwijsinstellingen.

Waarom is die aandacht nodig? Hoewel er een sterke 'community of believers' is die de OER-beweging ziet als een revolutie in onderwijsland, is er buiten deze groep veel minder besef van de kansen en vraagstukken die er spelen.

Het dagprogramma was gevuld met sprekers die hun visie gaven op ‘wat werkt’ en ‘hoe nu verder’ als we het hebben over de ontwikkeling en het gebruik van OER in een beleidscontext. Een van de vragen die naar voren kwam, was hoe de kwaliteit van OER gegarandeerd kan worden.

Deze kwestie wordt ook door de themagroep 'Een Leven Lang Leren' van de Nationale UNESCO Commissie geadresseerd in het werkprogramma 2010-2011. Een mogelijkheid die de Commissie verkent, is of zij haar naam als keurmerk kan verbinden aan kwalitatief hoogwaardige OER die verband houden met UNESCO-thema’s.

Dirk van Damme van het Center for Educational Research and Innovation constateerde dat Nederland - naast onder meer de Verenigde Staten - opmerkelijk veel aandacht heeft voor OER. Dat bleek ook uit het feit dat het Nederlandse professionele veld goed vertegenwoordigd was. Naast de Nationale UNESCO Commissie namen vertegenwoordigers van onder meer de Open Universiteit, de TU Delft en Stichting SURF deel aan het beleidsforum. De Commissie zal de ontwikkelingen rondom OER in Nederland ook komend jaar op de voet blijven volgen.

 

Open Educational Resources (OER) zijn leermaterialen die vrij en open beschikbaar zijn op internet. Iedereen kan ze gebruiken en iedereen kan er aan bijdragen, door ze te beoordelen, van commentaar te voorzien of aanpassingen of aanvullingen te maken. UNESCO ziet OER als een goede manier om de toegang tot onderwijs te vergroten en de kwaliteit van leermiddelen te verbeteren. OER kunnen daardoor een belangrijke bijdrage leveren aan de millenniumdoelstelling Education for All.

Meer berichten