Nominaties gezocht voor Unesco-prijzen over geletterdheid

Unesco roept al haar lidstaten op om nominaties in te dienen voor twee prijzen die de organisatie geeft aan bijzondere projecten die in het teken staan van ‘geletterdheid’. Het overkoepelend thema voor de prijzen van dit jaar is ‘geletterdheid in de digitale wereld’. Tot 18 juni aanstaande kunnen nominaties worden ingediend. Zowel individuen, overheden als NGO's kunnen in aanmerking komen voor een prijs als erkenning voor hun bijdrage aan de promotie van geletterdheid.

Prijs 1 is de King Sejong Literacy Prize, gesponsord door Zuid-Korea. Deze prijs heeft dit jaar als focus binnen bovengenoemd thema ‘the development and use of mother-tongue literacy education and training’. Er worden twee winnaars gekozen.

Prijs 2 is de Confucius-prijs voor geletterdheid, gesponsord door China. Deze prijs heeft als invalshoek ‘literacy amongst adults in rural areas and out-of-school youth, particularly girls and women’. Deze prijs kent drie winnaars.

Nominaties moeten goed passen binnen het overkoepelende thema én het thema van de prijs waarvoor wordt voorgedragen. Elk land mag voor de Sejongprijs twee en voor de Confuciusprijs drie nominaties indienen. Indienen kan alleen in overleg met de Nederlandse Unesco Commissie.

Meer informatie op deze website: https://en.unesco.org/themes/literacy/prizes

 

 

In september 2015 spraken de lidstaten van de VN af om samen te werken in het bereiken van de Sustainable Development Goals (SDG's). Doel vier daarvan luidt "to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all"
UNESCO is de uitvoerder van dit onderwerp, publiceerde het Framework for Action, en publiceert de resultaten in het jaarlijkse Global Education Monitoring Report. 

De Nationale UNESCO Commissie organiseert de jaarlijkse Nederlandse lancering van het Global Education Monitoring Report en volgt de ontwikkelingen rond SDG4 op de voet.  

Meer berichten