Nieuwe voorzitter Nederlands Memory of the World Comité

Sinds begin juni is Reinier Salverda de nieuwe voorzitter van het Nederlandse Memory of the World Comité. Salverda (1948) is directeur van de Fryske Akademy en Honorary Professor Nederlandse taal-  en Letterkunde aan het University College London. Hij promoveerde in 1985 bij de Amsterdamse Vrije Universiteit op het proefschrift Conceptions in Linguistic Theory. Formalist Tendencies in Structural Linguistics. Van 1981 tot 1989 was hij als docent Nederlands en taalkunde verbonden aan de Universitas Indonesia in Jakarta.

Reinier Salverda

Salverda volgt Leo Voogt op, die van 2011 tot 2013 de eerste voorzitter van het Nederlands Memory of the World Comité was. Het Comité werkt met de Nationale UNESCO Commissie en het Nederlandse documentair erfgoedveld samen om het Memory of the World programma in Nederland te versterken.

Van oorlog tot ongedierte: documentair erfgoed staat aan allerlei bedreigingen bloot. Van brieven tot films en van kleitabletten tot harddisks – papier vergaat, computers crashen. Documentair erfgoed is onmisbaar om het verleden, maar ook het heden te begrijpen. Het ‘Memory of the World’-programma stimuleert daarom het behoud en de toegankelijkheid van documentair erfgoed en wil dat iedereen op de wereld zich bewust is van de waarde die deze documenten hebben.

Meer berichten