Nieuwe reservaten toegevoegd aan Biosfeer-Programma UNESCO

Eind juni heeft de internationale coördinerende raad van UNESCO's ‘Mens en Biosfeer’-Programma (MAB) achttien nieuwe biosfeerreservaten aan het Programma toegevoegd. In totaal zijn er nu 580 reservaten in 114 landen.

Grazende koeien op een van de eilanden van de Blekinge Archipel in Zweden. De Archipel is eind juni toegevoegd aan UNESCO's 'Mens en Biosfeer'-Programma.

Het MAB-Programma steunt met wetenschappelijke inzichten de duurzame ontwikkeling van een gebied. Het doel is om gebieden sociaal-economisch te ontwikkelen, maar met behoud van biodiversiteit. De lokale bevolking heeft op beide terreinen een actieve rol in het bestuur en management van het reservaat en werkt mee aan onderwijs en training.

Meer informatie vindt u hier. Fotoseries van een aantal nieuwe biosfeerreservaten vindt u hier.

Het ‘Mens en Biosfeer’-programma (MAB) van UNESCO ontwikkelt nieuwe wetenschappelijke kennis voor een evenwichtige relatie tussen de mens en zijn natuurlijke leefomgeving. MAB wordt ondersteund door een netwerk van biosfeeregio’s – 669 gebieden in 120 landen (stand 2016) – Unesco's proeftuinen voor duurzame ontwikkeling. Natuurwetenschappen, sociale wetenschappen, onderwijs en economie vinden elkaar in het programma. Nederland telt één Unesco biosfeergebied: de Maasheggen, ingeschreven in 2018.

Uitkomsten

‘Man and the Biosphere’ is een wetenschapsprogramma van UNESCO dat bestaat sinds 1971. Vanuit wetenschappelijke inzichten wordt gewerkt aan een evenwichtige relatie tussen mens en omgeving in gebieden die een belangrijke ecologische waarde hebben.

Het huidige netwerk telt 660 biosfeergebieden in 120 landen.

Nederland kent één Unesco biosfeergebied, de Maasheggen. Deze status is toegekend in 2018. Daarnaast verkennen enkele regio’s in Nederland momenteel de mogelijkheden om biosfeergebied te worden. 

Meer berichten