Nieuwe film vergroot bewustwording over onderwater erfgoed

Afgelopen week, tijdens de Vakantiebeurs, heeft de Nationale UNESCO Commissie een voorlichtingsfilm gelanceerd over onderwater erfgoed. De film draagt bij aan de bewustmaking van het algemeen publiek over het belang en de kwetsbaarheid van deze cultuurschatten.

Gezonken schepen, ondergelopen steden, verloren beschavingen: de zeebodem is het grootste museum ter wereld. Dat maakt duiken naar deze archeologische vindplaatsen een spectaculaire ervaring.

Plundering

De culturele rijkdommen op de zeebodem vertellen echter het verhaal van de mensheid en zijn van groot belang voor de reconstructie van onze geschiedenis. Plundering door schattenjagers en de ongeoorloofde beschadiging van maritieme sites door onwetende toeristen ondermijnen dit proces. Veel kennis over het verleden gaat zo verloren.

Samenwerking

Om het erfgoed in de wereldzeeën voor de toekomst te behouden mobiliseert en organiseert UNESCO internationale samenwerking, bijvoorbeeld door het Verdrag ter Bescherming van Cultureel Erfgoed Onderwater uit 2001. Deze Conventie schrijft richtlijnen voor hoe het erfgoed beschermd moet worden, en is het juridische kader voor deze samenwerking.

De Nederlandse overheid heeft het Verdrag vooralsnog niet geratificeerd. De Commissie, die de regering hierover positief adviseerde, verwacht dat ons land deze stap dit jaar zal zetten.

Erfgoed dat onder water ligt is lange tijd moeilijk of niet toegankelijk geweest. Nieuwe technieken hebben dat veranderd. Vissers vinden bijzondere voorwerpen in hun netten en schatduikers plunderen zelfs diep gelegen scheepswrakken. UNESCO heeft in 2001 een verdrag opgesteld om bescherming van deze vorm van erfgoed beter te garanderen.

Uitkomsten

In de zomer van 2011 bracht de Commissie advies uit aan staatssecretaris Zijlstra over de vraag of Nederland tot ratificatie van deze conventie zou moeten besluiten.

Meer berichten