Nieuwe film over belang erfgoed bij oplossen waterproblematiek

Vorig jaar vond in Nederland de conferentie ‘Protecting delta's, heritage helps!’ plaats. De uitkomsten waren helder: de water- en de erfgoedsector moeten van elkaar leren en elkaar versterken.

Erfgoed toont hoe mensen in het verleden omgingen met hun waterproblemen. Het kan daarom oplossingen bieden of een richting aanwijzen voor moderne alternatieven die delta's en kustgebieden moeten behoeden tegen het water. 

Icomos Nederland, de hoofdorganisator van de conferentie, heeft recent een film geproduceerd, die de bewustwording verder moet vergroten dat de erfgoed- en watersector elkaar nodig hebben. Kennisuitwisseling tussen de sectoren is essentieel.

(Foto: CC / Sergiu Bacioiu)

UNESCO stelt zich ten doel duurzame oplossingen te realiseren voor watergerelateerde problemen die veroorzaakt worden door klimaatverandering. De Commissie draagt hieraan bij door met een reeks activiteiten de visie op watervraagstukken te verbreden van vooral techn(olog)isch en natuurwetenschappelijk naar sociaalwetenschappelijk en maatschappelijk perspectief.

Meer berichten