Nieuw instrument voor documentair erfgoed in de maak

Op 1 en 2 juli heeft bij UNESCO in Parijs een expertbijeenkomst plaatsgevonden over een nieuw te maken UNESCO-Aanbeveling voor documentair erfgoed.  Aan de bijeenkomst namen 37 landen deel. Julia Noordegraaf, hoogleraar digitaal erfgoed in Amsterdam, was als expert voor Nederland afgevaardigd.

Een Aanbeveling is een niet-bindend normstellend instrument waarmee UNESCO de lidstaten advies geeft over een belangrijke kwestie op het gebied van onderwijs, cultuur of wetenschap. In dit geval gaat het over de noodzaak om waardevolle documenten, van Middeleeuwse handschriften tot websites en databases, goed te bewaren en burgers in staat te stellen deze te raadplegen. De digitale revolutie geeft ongehoorde kansen om toegang tot dit erfgoed te geven, maar het bewaren van digitale bronnen is een uitermate ingewikkelde zaak.

(Foto: Flickr.com / E-Codices)

UNESCO’s Memory of the World programma houdt zich sinds 1992 bezig met de zorg voor dit erfgoed bezig. De Aanbeveling, die naar verwachting op UNESCO’s Algemene Conferentie in november 2015 zal worden aangenomen, heeft ook als doel om dit programma een grotere plaats in het werk van de organisatie te geven.

Nederland heeft op de vergadering geijverd om de juiste balans tussen copyrights en optimale toegang tot informatie zo goed mogelijk in de tekst opgenomen te krijgen. Ook heeft ons land benadrukt dat nationale instellingen, bij het selecteren van documentair erfgoed, voldoende rekening moeten houden met de niet-dominante culturen in het land.

De Nationale UNESCO Commissie volgt het wordingsproces van dit instrument op de voet en hield een voorbereidende bijeenkomst die aan de basis stond van de Nederlandse inbreng.

Attaché Stein van Oosteren (Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij UNESCO) interviewde Julia Noordegraaf. Lees het terug op zijn blog.

Van oorlog tot ongedierte: documentair erfgoed staat aan allerlei bedreigingen bloot. Van brieven tot films en van kleitabletten tot harddisks – papier vergaat, computers crashen. Documentair erfgoed is onmisbaar om het verleden, maar ook het heden te begrijpen. Het ‘Memory of the World’-programma stimuleert daarom het behoud en de toegankelijkheid van documentair erfgoed en wil dat iedereen op de wereld zich bewust is van de waarde die deze documenten hebben.

Meer berichten