Negen sites toegevoegd aan netwerk van Geoparken

Afgelopen week is op een symposium in Japan aan negen gebieden de status van Geopark toegekend. UNESCO ondersteunt het wereldwijde netwerk van geoparken dat is opgericht in 1998.

Geopark Reykjanes in IJsland.

Geoparken hebben als doel om geologisch erfgoed van internationale betekenis, zeldzaamheid of schoonheid te beschermen en de daarbij behorende cultuurhistorische aspecten onder de aandacht te brengen. De parken dienen duurzame economische ontwikkeling te ondersteunen, met name op het gebied van toerisme. Ze bevorderen het bewustzijn van geologische gevaren en kunnen lokale gemeenschappen helpen zich beter voor te bereiden op natuurrampen.

Er zijn nu 120 geoparken in 33 landen. Nederland telt één geopark, De Hondsrug.

De nieuwe sites zijn:

  • Dunhuang (China)
  • De grotten van Zhijindong (China)
  • Troodos (Cyprus)
  • Sitia (Griekenland)
  • Reykjanes (IJsland)
  • Gunung Sewu (Indonesië)
  • Pollino (Italië)
  • De berg Apoi (Japan)
  • Lanzarote en de Chinijo eilanden (Spanje)
Geopark De Hondsrug | Foto: Bydrome

Geoparken zijn gebieden waar geologisch erfgoed en landschappen van internationale waarde op een integrale manier worden beheerd. Daarbij staan behoud, educatie en duurzame ontwikkeling centraal. De geologische geschiedenis, de cultuurhistorie, de hedendaagse cultuur en de natuur bepalen samen de identiteit van het gebied. In een geopark maken inwoners, ondernemers, lokale instellingen en scholen samen dit verhaal zichtbaar. Burgerinitiatief en lokaal draagvlak zijn cruciaal. Hoe meer men over een gebied weet, hoe zorgvuldiger en duurzamer met de omgeving kan worden omgegaan.

Uitkomsten

De eerste geoparken zijn opgericht in Europa in 2000. Het Global Geoparks Network  bestaat uit 127 geoparken in 35 landen (stand 2017).

Sinds 2001 ondersteunt Unesco het internationale netwerk van geoparken. In 2015 startte Unesco een nieuw programma het International Geoscience and Geoparks Programme (IGGP), waardoor alle geoparken zich nu ‘Unesco Global Geopark kunnen noemen.    

In Nederland is Geopark de Hondsrug sinds 2013 het eerste en enige Unesco global geopark van Nederland.

Meer berichten