Nederlandse studenten nemen deel aan Youth Summit in Oman

Jaarlijks organiseert de Brand Oman Management Unit van het Sultanaat Oman de Muscat Youth SummitJongeren tussen de 15–24 jaar uit verschillende werelddelen komen bij elkaar om aan actuele opdrachten te werken. UNESCO en het Omaanse ministerie van Onderwijs steunen dit project.

Het doel van het initiatief is om jongeren werkelijk inspraak te geven bij de ontwikkeling van maatschappelijke activiteiten. De jongeren kunnen de volwassenen adviseren die besluiten nemen over hun leefomgeving en toekomst. De organisatie wil hen met de Summit de gelegenheid geven hun steentje bij te dragen om de wereld te verbeteren. De inzet en betrokkenheid van de deelnemers is doorgaans heel groot doordat zij voelen dat hun bijdrage serieus wordt genomen.

Bij de laatste top reisden ook twee Nederlandse deelnemers af naar Oman, Rianne Jacobs en Nadim Kabir, beiden student commerciële economie aan de Hogeschool Leiden, een van de 24 Nederlandse UNESCO-scholen. Per boot werden de honderd deelnemers van de hoofdstad Muscat vervoerd naar Duqm, midden in de woestijn, waar hen een Koninklijke welkomstspeech wachtte. 

Deelnemers aan de Muscat Youth Summit 2013

De opdracht

Riannes eerste indruk: ‘In Oman hebben ze twee dingen: geld en ruimte. Dus wordt er op dit moment erg veel gebouwd en uitgebreid. Het idee is dat dit dorp over tien jaar een grote stad is. Dat was voor mij heel onwerkelijk om te bedenken aangezien ik nog nooit zo’n uitgestorven plaats had gezien met onder andere wilde geiten en kamelen.’ 

Interdisciplinaire opdrachten daagden de studenten uit om met dit gegeven vanuit verschillend perspectief te werken. Zo moest de projectgroep ‘Eco-friendly family house building’ onder begeleiding van vakmensen duurzame gezinswoningen ontwerpen voor de nieuwe stad. De verschillende expertises van de groepsleden, zoals commerciële economie, bouwkunde of wiskunde zorgden voor uiteenlopende visies op de vraagstukken. Als student commerciële economie kon Rianne zich buigen over de economische kant van het project.

Een andere groep kreeg de opdracht het transport voor Duqm  te bedenken. Nadim formuleerde de visie voor het project: DUQM 2040 connected liveable green, en was verantwoordelijk voor de eindpresentatie aan een jury van 'belangrijke mensen', zoals de burgemeester. Alle studenten waren trots op het resultaat en de jury toonde zich tevreden over de ontwerpen en voorstellen.

Inspirerend

Behalve het projectwerk, was er ook tijd voor ontspanning en inspiratie. In zogenaamde ‘Powersessies’ vertelden internationale gasten over onderwerpen als probleemoplossing in een projectgroep, of over het opzetten van een bedrijf. De hele week was er veel pers aanwezig die deelnemers interviewde en verslag legde van dit in Oman heel belangrijke evenement.

Rianne sluit af: een week Oman was een geweldige ervaring. Het was ontzettend boeiend en leerzaam om te werken met internationale studenten. Oman is een prachtig land met heel gastvrije mensen. Het liefst ga ik over tien jaar terug om te kijken wat er van het vissersdorpje is terecht gekomen en of onze ontworpen duurzame huizen er daadwerkelijk staan. Nadim voegt toe: afscheid nemen is heel moeilijk geweest maar we hebben nu nog contact met elkaar. Het was een geweldige ervaring. Ik zou graag UNESCO, Hogeschool Leiden en de MYS bedanken voor de mogelijkheid.

‘Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed’.

Deze gedachte vormt de essentie van de missie van Unesco. Unesco-scholen ondersteunen deze missie: ze maken hun leerlingen vertrouwd met het Unesco-gedachtegoed en dragen zo hun steentje bij aan vrede en verdraagzaamheid. De Unesco-scholen hebben een eigen website: unescoscholen.nl

Meer berichten