Nederlandse culturele veld ontmoet delegatie uit Mali

Op 25 april heeft Museum Volkenkunde in Leiden, mede op initiatief van de Nationale UNESCO Commissie, een informele ontmoeting georganiseerd tussen een Malinese delegatie, het Nederlandse culturele veld en de overheid. De delegatie uit Mali is in ons land om de resultaten van de samenwerking met Nederlandse instanties te evalueren. 

Culturele delegatie uit Mali op bezoek in Nederland.

Onder meer Samuel Sidibé, directeur van het Musée National du Mali, Bah Diakité, vertegenwoordiger van het Malinese Ministerie van Cultuur en Bamoye Traoré, de burgemeester van Djenné, spraken met vertegenwoordigers van de Ministeries van Buitenlandse Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Prins Claus Fonds, de Erfgoedinspectie en de Nationale UNESCO Commissie. De informele ontmoeting gaf de aanwezigen de mogelijkheid om persoonlijk nader kennis te maken en de verhalen uit de praktijk te horen. 

Samenwerking

Het Rijksmuseum voor Volkenkunde is al geruime tijd actief in Mali. De laatste zestien jaar heeft het museum, onder andere met financiële steun van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken en in samenwerking met meerdere Malinese instanties, verschillende culturele projecten kunnen realiseren. Al deze projecten waren gericht op het behoud van Mali’s culturele erfgoed en bestonden uit gemeenschappelijke tentoonstellingen en publicaties, een internationale archeologische opgraving in de Binnendelta van de Niger, gezamenlijke collectievorming en een langdurig restauratieproject bij het Werelderfgoed in Djenné en omgeving en het Dogon gebied

Na de langdurige samenwerking was de bedoeling dat de lokale gemeenschap in Mali projecten zelfstandig zou kunnen voortzetten. Het recente gewapende conflict heeft deze positieve ontwikkeling echter tijdelijk stilgelegd. De directeur van het Malinese Nationaal Museum legde tijdens de ontmoeting uit wat de huidige situatie in Mali is. Met steun van het Prins Claus Fonds is er de afgelopen periode op verschillende plaatsen noodhulp geboden bij de bescherming van erfgoed. De heikele situatie heeft de musea bewust gemaakt van de noodzaak van preventieve maatregelen, waaronder bijvoorbeeld een rampenplan. Met financiering vanuit Nederland heeft het Nationaal Museum zijn beveiliging kunnen versterken.

Herstel

Na een angstige tijd groeit bij de Malinese erfgoedexperts weer het vertrouwen dat de monumenten, waaronder de bekende tombes op korte termijn hersteld kunnen worden. Op initiatief van UNESCO werken (inter)nationale organisaties, zoals ICOM en Interpol samen met Malinese partners aan een actieplan voor rehabilitatie en bescherming van het Malinese cultureel erfgoed. Douane en politie zijn inmiddels getraind om illegale handel in cultuurobjecten te herkennen en een halt toe te roepen. ICOM maakt nu ook voor Mali een speciale ‘red list’ met voorwerpen die mogelijk illegaal verhandeld worden. De personen uit de delegatie zijn actief betrokken bij de uitvoering van het actieplan dat moet bijdragen aan wederopbouw en het versterken van de Malinese culturele identiteit. 

Educatie

Zowel de directeur van het Nationaal Museum als de burgemeester van de stad Djenné onderstreepten de noodzaak van erfgoededucatie. Het beschermen en conserveren van cultureel erfgoed kan niet zonder de erkenning van dat erfgoed door de lokale gemeenschappen. Vooral bij jongeren is het van belang dat ze bewust worden gemaakt van de waarde ervan. Daarom worden er nu diverse projecten georganiseerd om de jeugd te betrekken bij het erfgoed. Via bijvoorbeeld een wedstrijd worden kinderen spelenderwijs betrokken bij een restauratieproces.