Nederland verkozen in Unesco-Comité Immaterieel Erfgoed

Tijdens de algemene vergadering van het Unesco-verdrag inzake de bescherming van immaterieel erfgoed, is besloten dat Nederland zitting zal nemen in het Intergouvernementele Comité bij dit verdrag.

Taken

Het Intergouvernementele Comité bestaat uit 24 lidstaten. Nederland maakt hiervan nu vier jaar lang onderdeel uit. Het comité heeft als taak om de doelen van het verdrag te promoten, goede voorbeelden van de bescherming van immaterieel erfgoed zichtbaar te maken en maatregelen te nemen om immaterieel erfgoed levend te houden. Ook onderzoekt het comité voordrachten van lidstaten voor inschrijving op de lijsten van het verdrag en schrijft die wel of niet in.

Jongeren en diversiteit

Minister Van Engelshoven is tevreden dat Nederland toetreedt tot het comité: “Het immaterieel erfgoed van levende tradities, verhalen, gebruiken en ambachten is van grote waarde. Het verbindt mensen met elkaar. Nu Nederland lid is gaan we inzetten op het betrekken van jongeren bij immaterieel erfgoed en het zichtbaar maken van de diversiteit van immaterieel erfgoed in steden.”

Verdrag

Het Verdrag rondom de Bescherming van Immaterieel Erfgoed kwam in 2003 tot stand. Nederland ratificeerde het in 2012 en heeft sinds 2017 één inschrijving op de Internationale Representatieve Lijst van Immatereel Erfgoed van de Mensheid staan: het ambacht van de molenaar.  

Immaterieel erfgoed is ‘levend erfgoed’. Het omvat sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities, uitdrukkingen, bijzondere kennis of vaardigheden die gemeenschappen en groepen (en soms zelfs individuen) erkennen als een vorm van cultureel erfgoed. Een bijzonder kenmerk is dat het wordt overgedragen van generatie op generatie en belangrijk is voor een gemeenschappelijke identiteit.

Nederland heeft in 2012 het Immaterieel Erfgoedverdrag van UNESCO geratificeerd. Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) stelt een inventaris op van immaterieel erfgoed in het Koninkrijk der Nederlanden. De Nederlandse Unesco Commissie adviseert over het verdrag in internationale context, en over de implementatie van het verdrag in Nederland.

Uitkomsten

Nederland heeft één immaterieel erfgoed op de Internationale Representatieve Lijst van Unesco staan, het ambacht van de molenaar, ingeschreven in 2017.

De Nederlandse Inventaris Immaterieel Erfgoed vindt u op de website www.immaterieelerfgoed.nl.

Meer berichten