Nationale UNESCO Commissie publiceert jaarverslag 2014

Het jaarverslag 2014 van de Nationale UNESCO Commissie is verschenen. In het verslag vindt u niet alleen een overzicht van de belangrijkste activiteiten van de Commissie van het afgelopen jaar, maar ook interviews met vertegenwoordigers van organisaties waarmee de Commissie samenwerkt. Deze verhalen illustreren de hechte samenwerking met binnen- en buitenlandse partners die van essentieel belang is om de doelen van UNESCO te bereiken. 

In het afgelopen jaar ging veel aandacht uit naar erfgoed in tijden van crisis. Zo organiseerde de Commissie de reizende fototentoonstelling Culture under Attack en bereidde ze de intensieve training First Aid to Heritage in Times of Crisis voor die in april 2015 werd gegeven. Een ander zwaartepunt was de aandacht voor de bescherming van digitaal erfgoed. Ook op andere UNESCO-terreinen is de Nationale UNESCO Commissie actief geweest, zoals de bescherming van journalisten. Om wetenschappelijke inzichten nadrukkelijk te koppelen aan beleid organiseerde de Commissie een workshop over deltagebieden tijdens een watercongres in Rotterdam. Verder groeide het Nederlandse UNESCO-scholennetwerk in 2014 naar 32 scholen. 

De afgelopen jaren is veel gedaan om ons publieksbereik te vergroten. Onder meer door een betere zichtbaarheid met deze website en via (sociale) media. Daarbij past het uitgeven van een publieksgericht jaarverslag. Wij wensen u veel leesplezier en danken al onze partners voor de hechte en vruchtbare samenwerking. 

Andrée van Es
Voorzitter Nationale UNESCO Commissie

* You can find the English version of the annual report in the English section.

Iedere lidstaat van Unesco heeft een eigen Unesco Commissie. De Nederlandse Commissie bestaat uit maximaal elf leden die elk deskundig zijn op een werkterrein van de organisatie: Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Communicatie & Informatie. 

Uitkomsten

Wereldwijd zijn er zo'n 200 Unesco Commissies. De Nederlandse Commissie bestaat uit maximaal elf leden. De nadruk van de werkzaamheden ligt bij de coördinatie van het Unesco-Scholennetwerk, erfgoed in gevaar, en duurzame toegang tot informatie. Daarnaast houdt de commissie zich structureel bezig met de Unesco-cultuurconventies, vrouwen in de wetenschap en journalistenveiligheid.

Meer berichten