Mulder: we moeten anders gaan kijken naar fysieke mobiliteit

In het februari-nummer van het vakblad over internationalisering in het hoger onderwijs, Transfer, een interview met UNESCO-hoogleraar Fred Mulder. “Onderwijsinstellingen moeten leermaterialen en cursussen online delen. Ook als dat betekent dat er minder internationale studenten naar Nederland komen.”

Open Educational Resources (OER) zijn leermaterialen die vrij en open beschikbaar zijn op internet. Iedereen kan ze gebruiken en iedereen kan er aan bijdragen, door ze te beoordelen, van commentaar te voorzien of aanpassingen of aanvullingen te maken. UNESCO ziet OER als een goede manier om de toegang tot onderwijs te vergroten en de kwaliteit van leermiddelen te verbeteren. OER kunnen daardoor een belangrijke bijdrage leveren aan de millenniumdoelstelling Education for All.

Meer berichten