Memory of the World Comité Nederland zoekt nieuwe voorzitter

Het Unesco Memory of the World Comité Nederland (MoW-NL) zoekt een nieuwe voorzitter.

Werkzaamheden Comité

Het comité vraagt aandacht voor het belang van documentair erfgoed en werkt samen met erfgoedinstellingen en beleidsmakers voor het behoud ervan. Daarnaast ondersteunt het comité voordrachten voor het Memory of the World Register van Unesco, waarin documentair erfgoed met een uitzonderlijke betekenis voor de wereld is opgenomen. Het comité helpt het internationale Unesco secretariaat in Parijs om internationale inzendingen van niet- of onder-gerepresenteerde landen te stimuleren. In geval van bedreigd documentair erfgoed kan het comité door bijvoorbeeld te bemiddelen tussen betrokken partijen een actieve rol spelen bij het behoud hiervan.

Samenstelling Comité

Het comité is een initiatief van het Nationaal Archief, de Koninklijke Bibliotheek, Beeld en Geluid, Digitaal Erfgoed Nederland, en bestaat uit vertegenwoordigers van deze instellingen en onafhankelijke leden

De voorzitter heeft de volgende taken:

 • Geeft als voorzitter op inspirerende wijze leiding aan het MoW-NL en is de liaison met de Nederlandse Unesco Commissie.
 • Draagt zorg voor de realisatie van de doelstellingen van het MoW-NL.
 • Draagt zorg voor de realisatie van de speerpunten in de periode 2018 – 2022 (waaronder het Caraïbisch documentair erfgoed).
 • Treedt op als ambassadeur voor het MoW-NL, zowel richting erfgoedinstellingen als op bestuurlijk-politiek niveau.
 • Vertegenwoordigt of laat het MoW-NL vertegenwoordigen bij (inter)nationale gelegenheden.

Profielschets voorzitter

De nieuwe voorzitter moet zich herkennen in onderstaand profiel:

 • Is ervaren in het voorbereiden en leiden van vergaderingen en een bewezen technisch goed voorzitter.
 • Heeft ervaring / affiniteit met het onderwerp documentair erfgoed in brede zin en beschikt over een netwerk binnen het domein van het documentair erfgoed.
 • Bewaakt het proces, zorgt dat de juiste expertise aanwezig is en stelt MoW-NL in staat optimaal invulling te geven aan zijn rol.
 • Stelt zich proactief op bij actuele ontwikkelingen en incidenten rondom documentair erfgoed.
 • Weet de boodschap over de topstukken in het Register maar met name ook de bredere projecten daarachter in samenspraak met MoW-NL op overtuigende wijze uit te dragen.

Overige zaken

 • Het betreft een onbezoldigde functie
 • Het Comité vergadert drie keer per jaar. Daarnaast zullen de activiteiten ongeveer tien dagen per jaar bedragen
 • Bij gelijke geschiktheid van de kandidaten gaat de voorkeur naar een vrouw.

Reacties:

Inhoudelijke vragen over deze vacature kunt u stellen aan Vincent Wintermans, secretaris van het comité, bereikbaar via info [at] unesco.nl of 070 - 4 26 02 68.

U kunt uw sollicitatie indienen tot uiterlijk 7 mei 2018 via info [at] unesco.nl of per post: 

Nederlandse Unesco Commissie
t.a.v. Vincent Wintermans
Postbus 29777
2502 LT Den Haag

Van oorlog tot ongedierte: documentair erfgoed staat aan allerlei bedreigingen bloot. Van brieven tot films en van kleitabletten tot harddisks – papier vergaat, computers crashen. Documentair erfgoed is onmisbaar om het verleden, maar ook het heden te begrijpen. Het ‘Memory of the World’-programma stimuleert daarom het behoud en de toegankelijkheid van documentair erfgoed en wil dat iedereen op de wereld zich bewust is van de waarde die deze documenten hebben.

Meer berichten