Meer geld voor extra aanstellingen vrouwelijke hoogleraren

Minister Bussemaker van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur maakt eenmalig een bedrag van 5 miljoen euro beschikbaar waarmee universiteiten 100 vrouwelijke hoogleraren aan kunnen stellen in 2017.  Ze is van mening dat het eerder vastgestelde streefcijfer – 200 vrouwelijke hoogleraren meer, in 2020 – niet genoeg is. Dat blijkt uit de Kamerbrief over beleid voor wetenschappelijk talent.

Westerdijkjaar

100 jaar geleden sprak Johanna Westerdijk haar oratie uit, waarmee ze de de eerste vrouwelijke hoogleraar van ons land werd. Daarom is 2017 uitgeroepen tot het Johanna Westerdijkjaar. In dit jaar staan verschillende organisaties stil bij haar verdiensten voor de wetenschap en de positie van vrouwen in de wetenschap. Uit de recent verschenen Monitor Vrouwelijke Hoogleraren blijkt dat Nederland wereldwijd tot de achterhoede behoort als het gaat om het aantal vrouwelijke hoogleraren. Slechts 18,1% is vrouw. 

KNAW

De KNAW heeft bekendgemaakt in het Westerdijkjaar 16 vrouwelijke topwetenschappers te selecteren voor het lidmaatschap van de KNAW. Daarmee wil de KNAW bijdragen aan een betere vertegenwoordiging van vrouwen op belangrijke posities in de wetenschap.

Professor Rajaâ Cherkaoui El Moursli uit Marokko | Foto: UNESCO/Brigitte Lacombe)

Vrouwen zijn sterk ondervertegenwoordigd in de wetenschap. Wereldwijd is slechts 30% van de wetenschappelijk onderzoekers vrouw. Unesco streeft naar gelijke kansen voor vrouwen en mannen wat betreft toegang tot en deelname aan de wetenschap. Om die reden is in 1998 een wereldwijde samenwerking tot stand gekomen tussen cosmeticaconcern L’Oréal en Unesco. Onder het motto The world needs science and science needs women kent het programma prijzen toe aan excellente vrouwelijke wetenschappers en verleent het beurzen aan jonge vrouwelijke onderzoekers. 

Uitkomsten

Sinds 1998 hebben meer dan 3000 vrouwelijke wetenschappers uit 117 landen een award of beurs gekregen. Drie winnaars hebben inmiddels een Nobelprijs gewonnen. Elk jaar worden wereldwijd aan 275 getalenteerde jonge vrouwelijke onderzoekers beurzen toegekend om veelbelovend onderzoek te kunnen voortzetten. In Nederland hebben sinds 2007 16 vrouwen een beurs ontvangen.

Meer berichten