Meer basisscholen verwacht binnen het UNESCO-scholennetwerk

Meer dan de helft van de scholen in het internationale UNESCO-scholennetwerk is basisschool. In Nederland was die verhouding tot voor kort heel anders: hier vertegenwoordigt het voortgezet onderwijs de meerderheid. Maar dat lijkt te veranderen: op 10 november kwamen in Bussum vertegenwoordigers van acht basisscholen bijeen om te praten over deelname aan het netwerk. De bijeenkomst fungeerde als startbijeenkomst voor een uitbreiding van het netwerk.

De scholen gaven verschillende redenen om zich bij het netwerk te willen voegen. Een manier om een ethisch kader en de missie van UNESCO in de school vorm te geven. Of om de activiteiten op het gebied van wereldburgerschap en duurzaamheid onder één paraplu te kunnen aanbieden. Of omdat een school Engels aanbiedt van groep 1 t/m 8 en de internationaliseringsactiviteiten die daarmee gepaard gaan een stevige basis wil geven.

De Vrije Ruimte, UNESCO-school sinds 2015, deelde een lijst met alle activiteiten dit schooljaar die passen binnen de vier UNESCO-schoolthema’s. Dit varieerde van deelname aan Paarse Vrijdag tot een uitwisseling met een school in Velp en een warme truiendag. 

Na afloop besloten de scholen om een start te maken met het schrijven van een werkplan, om zo snel mogelijk als oriëntatieschool te kunnen toetreden tot het netwerk. De volgende ontmoeting tussen deze groep scholen zal begin 2017 plaatsvinden. 

‘Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed’.

Deze gedachte vormt de essentie van de missie van Unesco. Unesco-scholen ondersteunen deze missie: ze maken hun leerlingen vertrouwd met het Unesco-gedachtegoed en dragen zo hun steentje bij aan vrede en verdraagzaamheid. De Unesco-scholen hebben een eigen website: unescoscholen.nl

Meer berichten