Meer aandacht nodig voor cultuur in conflict- en rampensituaties

Na een conflict of ramp speelt cultuur een belangrijke rol. Denk aan de restauratie van monumenten en gebouwen als symbool van vertrouwen en hoop. En immaterieel erfgoed zoals muziek en zang kan spirituele en emotionele steun geven.

Steeds meer landen doen na conflicten en natuurrampen een beroep op UNESCO voor assistentie op cultureel gebied. Zo helpt UNESCO momenteel in Haïti bij het in kaart brengen van de schade en bij de bescherming van cultureel erfgoed. Na de oorlog van 2006 in Libanon hielp UNESCO bij het evalueren van de schade aan het Libanese culturele erfgoed. In Irak assisteerde UNESCO bij de heropbouw van de beschadigde Gouden Moskee in Samarra. "Het respect voor het erfgoed is een van de basisprincipes voor de wederopbouw van Irak en een beslissende stap naar nationale verzoening”, zei de toenmalige Directeur-Generaal van UNESCO, Koïchiro Matsuura. Een ander voorbeeld is de Oude Brug in Mostar die mede dankzij UNESCO is hersteld. De brug symboliseerde het multiculturele Bosnië.

Om meer aandacht te krijgen voor de rol van cultuur in pcpd situaties organiseert de Nationale UNESCO Commissie expertbijeenkomsten. Onlangs nog presenteerden internationale specialisten de ervaringen die ze momenteel opdoen met cultuur in pcpd-situaties, variërend van Irak, Afghanistan en een Keniaans vluchtelingenkamp, tot het door watersnood getroffen Sumatra en een theaterinitiatief in Bolivia. De bijeenkomsten leveren aanbevelingen op die beleidsmakers moeten helpen cultuur in pcpd-situaties beter in het beleid op te nemen.