Más Cultura, Menos Violencia

OPINIE — Toen ik onlangs op familiebezoek in Costa Rica was, zag ik op bushokjes intrigerende posters; Más cultura, menos Violencia en Más cultura, menos Discriminación. Ofwel: Meer cultuur, minder geweld en Meer cultuur, minder discriminatie. Het was niet duidelijk wie de afzender van de boodschap was (het ministerie van onderwijs, de Costaricaanse versie van Sire of een actiegroep van werkloze kunstenaars?), maar de mededeling zette me wel aan het denken.

Poster in Costa Rica met de tekst 'Meer cultuur, minder discriminatie'.

Ik neem aan dat er een oorzakelijk verband wordt gesuggereerd: meer cultuur leidt tot minder geweld en discriminatie. Als met cultuur wordt bedoeld het beoefenen van kunst, dan is dus de veronderstelling dat meer dans- en muziekles op school leidt tot minder geweld en discriminatie. Is dat zo? Ik weet niet of hier (misschien in Costa Rica?) onderzoek naar gedaan is, maar het zou toch zomaar kunnen.

Stel je een klas met kinderen voor die samen muziek maken met verschillende instrumenten en hun uiterste best doen om op het juiste moment in te vallen, samen te spelen, de goede toon te treffen, die zijn wel met heel iets anders bezig dan met elkaar te treiteren, dingen af te pakken, elkaar uit te lachen of te stompen. En dat zou ook kunnen gelden voor samen dansen of toneelspelen: niets is gek, iedereen voegt iets toe vanuit eigen kunnen en samen maak je iets moois. En mochten leerlingen de neiging hebben om elkaar uit te lachen dan is ook hier weer de rol van de leerkracht essentieel om te laten zien dat kunst beoefenen, je talenten laten zien alleen kan in een veilige, respectvolle omgeving. 

En misschien geldt dat ook wel voor passieve kunstbeoefening: schilderijen bekijken, toneelstukken, concerten of dansvoorstellingen bezoeken, mooie boeken lezen, het  zou je zomaar op de gedachte kunnen brengen dat er effectievere instrumenten zijn om anderen te overtuigen dan het gebruik van geweld.

Más Cultura, Menos Violencia. Más Cultura, Menos Discriminación. Dat willen we allemaal wel. Misschien kan de relatie tussen die twee eens goed uitgezocht worden en leidt dat misschien tot nog meer argumenten voor goed en meer kunstonderwijs vanaf de voorschoolse educatie tot en met het voortgezet onderwijs.  

En meer cultuur én meer vrede én minder discriminatie. Dat moet UNESCO als muziek in de oren klinken.

Anke van Kampen
Lid Nationale UNESCO Commisie