Lesgeven over klimaatverandering

UNESCO publiceert een cursus die leraren uit het voortgezet onderwijs steun geeft bij het lesgeven over klimaatverandering. Traditioneel wordt dit onderwerp vooral beschouwd vanuit de natuurwetenschappelijke hoek. De bedoeling van de cursus is om leraren een bredere blik op het onderwerp klimaatverandering te bieden. Het onderwerp kan bijvoorbeeld ook heel goed in verband worden gebracht met ethiek, economie, geschiedenis en aardrijkskunde.

De cursus is uitgebracht als Flipbook, een manier om tekstboeken op een interactieve manier vorm te geven. De lezer kan bladeren door het boek, direct links volgen naar websites en aanvullende informatie opzoeken via bijvoorbeeld Powerpoint presentaties. De cursus is hier te vinden.

‘Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed’.

Deze gedachte vormt de essentie van de missie van Unesco. Unesco-scholen ondersteunen deze missie: ze maken hun leerlingen vertrouwd met het Unesco-gedachtegoed en dragen zo hun steentje bij aan vrede en verdraagzaamheid. De Unesco-scholen hebben een eigen website: unescoscholen.nl

Meer berichten