Leijgraaf laat zichzelf zien als UNESCO-school

Sinds 15  oktober 2013 is ROC De Leijgraaf een van de 24 Nederlandse UNESCO-scholen. De school profileert zich als een maatschappelijk betrokken ROC, ‘dat iedere dag weer invulling geeft aan zijn waarden: dichtbij zijn, betrokkenheid en verbinding met de regio’. De projecten die ontstaan vanuit deze waarden, koppelt de school aan UNESCO.

Juliana Dah en Edwin Brussen voor het gebouw van ROC De Leijgraaf

In het Voortgezet Onderwijs werken de UNESCO-scholen al langer met een systeem van collegiale visitaties. Een bureaucratisch geladen term in andere onderwijsniveaus, maar in essentie bedoeld om scholen elkaar te laten inspireren. Een kleine commissie van collega’s van andere UNESCO-scholen bezoekt een school en laat zich informeren hoe de waarden van UNESCO in het onderwijs zijn geïntegreerd. Scholen kunnen elkaar zo om advies vragen, elkaar tips geven en goede ideeën meenemen om ook op de eigen school toe te passen. De Leijgraaf was bereid om als eerste school in het MBO-netwerk mee te werken aan zo’n inspiratiebezoek. De bezoekende commissie bestond uit twee collega’s van het Koning Willem I College in Den Bosch, en twee vertegenwoordigers van de Nationale UNESCO Commissie.

Een van de indrukwekkendste momenten van de dag was het verhaal van studente Juliana Dah, die vertelde hoe zij vanuit een vluchtelingenkamp in Thailand uiteindelijk in Oss was terechtgekomen. Juliana is in 2012 tot uitblinker van ROC De Leijgraaf gekozen. Haar verhaal was een sprekend voorbeeld van intercultureel leren: hoe Juliana zich in korte tijd bekend heeft gemaakt met de Nederlandse cultuur en haar onderwijsloopbaan vervolgt na jarenlang geïmproviseerd onderwijs in het kamp. Ook mocht Juliana het UNESCO-bordje aan de gevel onthullen, samen met Edwin Brussen, directeur Techniek en Samenleving. Nu is voor iedereen die het gebouw betreedt duidelijk dat De Leijgraaf UNESCO-school is.

De commissie luisterde verder naar een presentatie van twee studentes die meegaan naar Bosnië, om daar leslokalen op te knappen en activiteiten voor schoolkinderen te organiseren. Zij kunnen een stage als deze volgen om leerwerkpunten te verdienen, waarvan er voor elk jaar een aantal verplicht te halen zijn. Maar ook bijvoorbeeld vrijwilligerswerk in Nederland kan op die manier ingezet worden.

Studenten van de afdeling Horeca en Toerisme serveerden een wereldlunch in het restaurant, waarbij weer veel ervaringen werden uitgewisseld.

De bezoekers concludeerden aan het einde van de dag dat De Leijgraaf het UNESCO-profiel op een schijnbaar vanzelfsprekende manier weet neer te zetten. Door eerst bestaande activiteiten aan UNESCO  te koppelen, en veel initiatieven van docenten te steunen, weet de school UNESCO goed zichtbaar te maken. Ook de collega’s uit Den Bosch gingen met nieuwe ideeën naar huis.

‘Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed’.

Deze gedachte vormt de essentie van de missie van Unesco. Unesco-scholen ondersteunen deze missie: ze maken hun leerlingen vertrouwd met het Unesco-gedachtegoed en dragen zo hun steentje bij aan vrede en verdraagzaamheid. De Unesco-scholen hebben een eigen website: unescoscholen.nl

Meer berichten