Kandidaten gezocht voor onderwijsprijs voor duurzame ontwikkeling

Unesco zoekt kandidaten voor een prijs voor onderwijs voor duurzame ontwikkeling 2018. Deze Japan-prize on Education for stustainble development wordt uitgereikt aan excellente projecten en programma's die het onderwijs en het leren over duurzame ontwikkeling verder brengen. De prijs is voor het eerst uitgereikt in 2015 en draagt bij aan het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. 

Uit de nominaties kiest Unesco drie prijswinnaars die elk US $50.000,- krijgen. Ook krijgen de winnaars een uitnodiging toe te treden tot de partnernetwerken van Unesco om samenwerking langdurig te verankeren. 

Voor de prijs komen zowel individuen, organisaties of andere verbanden in aanmerking. De nominatieronde in Nederland loopt via de Nederlandse Unesco Commissie (info [at] unesco.nl). Het in te vullen formulier vindt u hier

De nominatieronde in Nederland sluit op 15 april 2018. De winnaars worden bekend gemaakt in het vierde kwartaal van 2018. 

Meer informatie over de Japan-prize.

‘Vrede begint in de hoofden van mensen’ staat in de missie van Unesco. Dus waar kan zij nu beter beginnen dan in het onderwijs? Unesco coördineert het VN-thema Education for all, kent een netwerk van Unesco-scholen en vraagt aandacht voor laaggeletterdheid, duurzaamheid en intercultureel leren.

Meer berichten