Kamerbrief over erfgoed en terrorisme

Minister Jet Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) heeft de Tweede Kamer in een brief laten weten wat Nederland in internationale context onderneemt tegen de vernietiging van cultureel erfgoed in conflictregio’s. “De huidige situatie vraagt intensieve internationale samenwerking om de effecten van gewapende conflicten en misdadige acties op het erfgoed proberen te beperken.”

Still uit een video die de moedwillige vernietiging laat zien van Assyrisch erfgoed in Mosul door ISIS.

De brief geeft een overzicht van de verschillende activiteiten van de overheid en diverse organisaties die bij erfgoed in conflictsituaties betrokken zijn, zoals de Nationale UNESCO Commissie, het Prins Clausfonds en verschillende musea.

Daarnaast gaat de minister in op de illegale verkoop van cultuurgoederen om internationaal terrorisme te financieren. Daarover schrijft ze onder meer dat er noch in Nederland noch in Europa een aanzienlijk aanbod van Syrisch of Irakees erfgoed op de Europese markt is. “Dit kan betekenen dat dit illegaal opgegraven of uitgevoerd erfgoed verdwijnt naar andere markten, of dat het opgeslagen wordt om op een later moment verhandeld te gaan worden. Het betekent in ieder geval dat we met elkaar nu én in de toekomst zeer alert moeten blijven op illegaal verhandeld erfgoed uit conflictgebieden.”

De minister schrijft dat ze bij de Algemene Conferentie van UNESCO in november de leidende rol die UNESCO speelt op het gebied van erfgoedbescherming zal benadrukken. Verder steunt ze het opnemen van de bescherming van cultuur- en erfgoeddoelen in de opdracht van VN-vredestroepen. 
“Naast de coördinerende rol van UNESCO ligt er ook een verantwoordelijkheid bij alle landen om hun acties met elkaar af te stemmen en te ontwikkelen in samenhang met de inzet van UNESCO. Voor Nederland betekent het dat we de kennis die is opgedaan tijdens de cursus ‘First Aid to Cultural Heritage in Times of Crisis’, delen met anderen.”

Lees de volledige Kamerbrief over Erfgoed en Terrorisme.