Jihadist voor rechter om vernieling cultureel erfgoed

Voor het eerst zal het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag een man berechten vanwege de vernieling van religieuze en historische monumenten. De verdachte zou lid zijn van de terreurgroep Ansar Dine, een jihadistische groepering die in 2012 vernielingen aanrichtte in de Malinese stad Timboektoe. De stad  staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.

Timboektoe in Mali.

Tijdens de bezetting van de stad vernietigden de jihadisten eeuwenoude graftombes van soefi-heiligen. Ook moskeeën en andere gebouwen raakten zwaar beschadigd. De vermeende daden van de man gelden als oorlogsmisdaad onder het Statuut van Rome van het ICC

Irina Bokova, Directeur-Generaal van UNESCO, verwelkomde de overdracht van de verdachte aan het hof. Ze benadrukte dat het de eerste keer is dat een dergelijke rechtzaak plaatsvindt en sprak de hoop uit dat het proces tot nieuwe mogelijkheden leidt om het culturele erfgoed van de mensheid beter te beschermen. “Het is cruciaal dat dergelijke misdadigers berecht worden”, alsdus Bokova.

Darul Aman Palace (Foto: CC / Bruce MacRae)

Diverse internationale verdragen dragen bij tot de bescherming van cultuur: De Haagse 1954 Conventie helpt cultureel erfgoed te beschermen in geval van een gewapend conflict. De Conventie uit 1970 draagt bij aan de bestrijding van illegale handel in cultuurgoederen en stimuleert teruggave van ontvreemde culturele objecten.

Uitkomsten

Lees op unesco.org meer over de hulp van UNESCO aan Mali. U vindt hier ook de mogelijkheid om te doneren.

Meer berichten