Introductie

UNESCO is, net als de Verenigde Naties, een organisatie van lidstaten. De lidstaten beslissen over de koers die de organisatie moet varen. Twee maal per jaar komt een selectie van de lidstaten bijeen om beslissingen te nemen over de programma's en de organisatie van UNESCO. Deze Uitvoerende Raad houdt toezicht op de uitvoering van de meerjarenplannen en bereid nieuw beleid voor. In de Uitvoerende Raad zitten 58 landen, die ieder voor vier jaar worden benoemd.

Hoofdkantoor UNESCO

Op de Algemene Conferentie, die om het jaar gehouden wordt, stellen alle lidstaten gezamenlijk het nieuwe meerjarenplan vast. Ieder land heeft één stem, onafhankelijk van de grootte of de financiële bijdrage van het land. Daarnaast kiest de Algemene Conferentie iedere vier jaar de Directeur Generaal en de leden van de Uitvoerende Raad.

Het hoofdkantoor van UNESCO bevindt zich in Parijs. Daar werken zo'n 2000 medewerkers onder leiding van Directeur Generaal Irina Bokova aan de ondersteuning van alle programma's. Daarnaast kent UNESCO een netwerk van veldkantoren.

Nederland heeft een permanente vertegenwoordiging (PV) bij UNESCO in Parijs. De PV UNESCO behartigt de Nederlandse belangen bij UNESCO. De PV is enerzijds de vertolker van het Nederlandse beleid ten aanzien van UNESCO waarvoor het ook adviezen aandraagt. Anderzijds signaleert de PV voor Nederland relevante ontwikkelingen binnen UNESCO, zowel voor de overheid als voor andere belangstellenden.

Film over de geschiedenis van UNESCO:

UNESCO, de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization is opgericht in 1945. UNESCO gebruikt de werkterreinen onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie om de doelstellingen van de Verenigde Naties te realiseren, namelijk: ontwikkeling van universele waarden en verbetering van de leefomstandigheden van alle mensen ter wereld.

Uitkomsten

Op dit moment zijn 195 landen lid van UNESCO. Daarnaast hebben 9 landen een geassocieerd lidmaatschap.

Meer berichten