Internationale viering Wereld Water Dag in Den Haag: watersamenwerking centraal

Op 22 maart is het Wereld Water Dag. Nederland is dit jaar gastheer van de internationale viering en de stad Den Haag zal daarom veel aandacht besteden aan water. Naast de viering vindt er een ‘High-Level Forum’ plaats, waar tal van hoogwaardigheidsbekleders worden verwacht. UNESCO coördineert met een aantal andere VN-organisaties de internationale watersamenwerking.

Een jongen drinkt water aan een pomp in Guna, India.

Het forum zal in het teken staan van het door de Verenigde Naties uitgeroepen ‘Jaar voor de Watersamenwerking’. Het doel is water hoger op de internationale agenda te krijgen van beleidsmakers en politici. Zoetwater is schaars en tekorten kunnen potentieel conflicten opleveren. Meer samenwerking op dit gebied draagt daarom bij aan het bereiken van wereldvrede. Daarnaast kan meer coöperatie armoede verminderen, sociale ongelijkheid verkleinen en kunnen besparingen gerealiseerd worden, die zowel goed zijn voor de economie als het milieu.

Burgemeester Van Aartsen van Den Haag opent de viering, waarna Irina Bokova, Directeur-Generaal van UNESCO een ‘keynote speech’ zal houden. ’s Middags spreekt Kroonprins Willem-Alexander, voorzitter van UNSGAB, de adviesraad van de Verenigde Naties op het gebied van water en sanitatie, waarna hij deelneemt aan het forumpanel. Andere leden van het panel zijn onder meer Ellen Johnson Sirleaf, President van Liberia en Nobelprijswinnaar voor de Vrede en András Szöllösi-Nagy, Rector van UNESCO’s waterinstituut IHE in Delft. Ook filmacteur Matt Damon, mede-oprichter van water.org, wordt verwacht.

Tijdens het forum zullen onder meer de uitkomsten van de bijeenkomst ‘Wings for Water’ – die de dag ervoor plaatsvindt in het Vredespaleis – worden besproken. Bij dit event spreken diverse stakeholders uit de private sector, de civil society en religieuze groeperingen met (internationale) politici en beleidsmakers over het behalen van de Millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties en de Ontwikkelingsagenda na 2015.

De viering en het forum zijn voor het publiek te volgen via een livestream. Lilianne Ploumen, Minister van Buitenlandse Handel  en Ontwikkelingssamenwerking zal het forum afsluiten.

  • Gedurende Wereld Water Dag vindt ook de manifestatie ‘Walking for Water’ plaats: schoolkinderen tussen 10 en 15 jaar oud laten zich sponsoren om zes kilometer te lopen met zes liter water op hun rug. Deelnemende scholen geven die dag in hun lessen aandacht aan de waterproblematiek in de wereld.
  • Om 20.00 uur vindt in Theater aan het Spui, het ‘Altijd Wat(er)-debat’ plaats en wordt de documentaire ‘Last Call at the Oasis’ vertoond over de wereldwijde dreiging van drinkwatertekorten. Dit evenement maakt deel uit van het ‘Movies that Matter-festival’, dat duurt tot 27 maart.