Internationale experts op Open Access-bijeenkomst in Amsterdam

Op 20 januari organiseerde de Nationale UNESCO Commissie de expert meeting 'A Global Perspective on Open Access' in Amsterdam. Doel was de discussie over Open Access in ons land te verrijken met ervaringen & opvattingen van wetenschappers en bibliothecarissen uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika. De discussies werden geleid door Robbert Dijkgraaf, president van de KNAW en Jos Engelen, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

De voorstanders van Open Access, het vrij beschikbaar stellen van wetenschappelijke informatie op het internet, hebben sterke argumenten: hoe meer onderzoeksresultaten en wetenschappelijke data gedeeld worden, hoe sneller de wetenschap groeit. Resultaten behaald met publiek gefinancierd onderzoek zijn uiteindelijk het collectieve eigendom van de belastingbetalers.

De bijeenkomst liet zien dat de werkelijkheid complex is; in veel zuidelijke landen heeft het belastingbetalerargument weinig kracht. Afgedwongen publicatie in Open Access-tijdschriften kan nadelige effecten hebben voor de ontwikkeling van plaatselijke wetenschappelijke tijdschriften. Er zijn bovendien grote verschillen tussen de verschillende wetenschappelijke disciplines. Ook is het delen van wetenschappelijke data veel ingewikkelder dan het delen van data in het algemeen.

Duidelijk is dat het bevorderen van Open Access vraagt om een pragmatische en gedifferentieerde aanpak, gedragen door alle betrokken partijen: wetenschappers, financiers en uitgevers. Pogingen om met één sprong in het beloofde land van grenzeloos delen te komen, zullen stranden op de weerbarstige realiteit.

Lees hier het weblog van de Coördinator van de Nationale Coalitie voor Digitale Duurzaamheid, Inge Angevaare.

Moderne informatie- en communicatietechnologieën hebben het uitwisselen van kennis eenvoudiger gemaakt dan vroeger. Maar geldt dat ook voor wetenschappelijke kennis? Hoe worden publicaties en data beschikbaar gesteld en voor wie zijn zij toegankelijk? En hoe kunnen we de duurzame toegang tot publicaties en data (op papier én digitaal) waarborgen? 

Uitkomsten

De Nationale UNESCO Commissie heeft meegeschreven aan de Open Access strategie die op de Algemene Conferentie in 2011 is aangenomen. Daarnaast neemt de Commissie actief deel aan conferenties over het onderwerp, of stelt experts in de gelegenheid daaraan deel te nemen.

Meer berichten