Immateriële erfgoederen toegevoegd aan UNESCO's Representatieve Lijst

Het Immaterieel Erfgoedcomité van UNESCO heeft tijdens zijn jaarlijkse vergadering 33 tradities, ambachten en gebruiken ingeschreven op de Internationale Representatieve Lijst van Immaterieel Erfgoed. Een van de inschrijvingen betreft de Belgische biercultuur. Het totale aantal ingeschreven elementen komt hiermee op 366. 

Representatieve Lijst

De Representatieve Lijst heeft als bedoeling de werelwijde diversiteit van immaterieel erfgoed te laten zien en toont het belang aan van deze vormen van cultureel erfgoed. De Lijst is de etalage van het UNESCO-verdrag ter bescherming van immaterieel erfgoed. Nederland ratificeerde dit verdrag in 2012, maar ons land heeft nog geen inschrijvingen op de lijst. Minister Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) heeft inmiddels het molenaarsambt genomineerd. Die nominatie zal in 2017 worden beoordeeld.  

Bescherming

Naast de 33 reguliere inschrijvingen heeft het comité 4 elementen toegevoegd aan de Lijst van immaterieel erfgoed dat direct bescherming verdient, omdat het anders dreigt te verdwijnen. Op die lijst staan nu 47 elementen. 

De sectie over immaterieel erfgoed op de website van UNESCO is recent vernieuwd. De diverse lijsten zijn nu eenvoudiger te raadplegen. 

Immaterieel erfgoed is ‘levend erfgoed’. Het omvat sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities, uitdrukkingen, bijzondere kennis of vaardigheden die gemeenschappen en groepen (en soms zelfs individuen) erkennen als een vorm van cultureel erfgoed. Een bijzonder kenmerk is dat het wordt overgedragen van generatie op generatie en belangrijk is voor een gemeenschappelijke identiteit.

Nederland heeft in 2012 het Immaterieel Erfgoedverdrag van UNESCO geratificeerd. Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) stelt een inventaris op van immaterieel erfgoed in het Koninkrijk der Nederlanden. De Nederlandse Unesco Commissie adviseert over het verdrag in internationale context, en over de implementatie van het verdrag in Nederland.

Uitkomsten

Nederland heeft één immaterieel erfgoed op de Internationale Representatieve Lijst van Unesco staan, het ambacht van de molenaar, ingeschreven in 2017.

De Nederlandse Inventaris Immaterieel Erfgoed vindt u op de website www.immaterieelerfgoed.nl.

Meer berichten