Hoe voorkomen we digitaal geheugenverlies?

Van 26 tot 28 september 2012 organiseerden UNESCO en de University of British Columbia in Vancouver, Canada, de conferentie Memory of the World in the Digital Age: Digitization and Preservation. Tijdens deze bijeenkomst bespraken zo’n 500 experts uit meer dan 100 landen de belangrijkste problemen bij het behoud van digitaal documentair erfgoed. Het Ministerie van OCW was een van de sponsors van de conferentie.

Zoals documentair erfgoed kwetsbaar is (denk maar aan de brand in de bibliotheek van Alexandrië), zo is digitaal documentair erfgoed dat ook. Wie maakt een back-up van het hele internet om zo de geschiedenis te bewaren? Hoe zorgen we ervoor dat de informatie die wij nu tot onze beschikking hebben, ook voor volgende generaties bereikbaar is? We willen niet dat de informatie die online te vinden is hetzelfde lot treft als de floppydisk.

Er werden ervaringen uitgewisseld over de kwaliteit van digitaal erfgoed (bijvoorbeeld in Google Books) en over de strategieën van verschillende landen op het gebied van digitalisering.

De Nationale UNESCO Commissie presenteerde in Vancouver de resultaten van haar onderzoek naar ervaringen die in Nederland opgedaan zijn met het langdurig massaopslag van digitaal erfgoed. Nederland hoorde met het e-depot van de Koninklijke Bibliotheek (sinds 2002) en het project Beelden voor de Toekomst van het Instituut voor Beeld en Geluid (sinds 2007) tot de wereldwijde voorlopers. De tekst van het artikel van Marco de Niet, Titia van der Werf en Vincent Wintermans is hier te vinden.

Tot slot van de conferentie namen de aanwezigen de Vancouver declaratie aan, waarin UNESCO wordt opgeroepen om:

• Archieven, musea en bibliotheken ondersteuning te bieden, met name op het gebied van juridische (auteursrechtelijke) kwesties.
• Richtlijnen en best practices te publiceren voor ontwikkelingslanden
• Een digitale agenda op te stellen zodat overheden, wetenschappelijke instellingen en donoren investeren in duurzaamheid door een beter beheer van betrouwbare digitale informatie.
• Een programma op te stellen om in conflict- en rampensituaties snel op te kunnen treden als (digitaal) documentair erfgoed gevaar loopt.
• De Guidelines for the preservation of digital heritage 2003 te updaten.

De volledige tekst van de Vancouver Declaration is hier te vinden.

Marco de Niet schreef een blog over de conferentie.

Van oorlog tot ongedierte: documentair erfgoed staat aan allerlei bedreigingen bloot. Van brieven tot films en van kleitabletten tot harddisks – papier vergaat, computers crashen. Documentair erfgoed is onmisbaar om het verleden, maar ook het heden te begrijpen. Het ‘Memory of the World’-programma stimuleert daarom het behoud en de toegankelijkheid van documentair erfgoed en wil dat iedereen op de wereld zich bewust is van de waarde die deze documenten hebben.

Meer berichten