Hoe kunnen we de onderwijskwaliteit verbeteren?

De kwaliteit van ons onderwijs ligt veel mensen na aan het hart. Op de vraag ‘Wat zou u aan het onderwijs willen veranderen’ kan vrijwel iedereen wel een antwoord geven en deze staat garant voor interessante discussies. Op verjaardagsfeestjes, op school, bij het ministerie van onderwijs en bij UNESCO: het is overal onderwerp van gesprek.

Nu de einddatum van de Millenniumdoelstellingen nadert onderhandelen de Verenigde Naties over nieuwe doelen. Hierin zal de kwaliteit van onderwijs een centrale plaats innemen. Maar wat verstaan we daar dan onder en welke factoren hebben invloed op deze kwaliteit en hoe kun je die op lokaal, nationaal en internationaal gebied beïnvloeden?

Om een bijdrage te bieden aan deze discussie, hebben de Nationale UNESCO Commissie en het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) de publicatie Addressing the Quality Challenge, Reflections on the post-2015 UNESCO education agenda samengesteld. 

In het boekje worden verschillende aspecten van kwaliteit besproken aan de hand van een model van de SLO. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk, om voordat je veranderingen in het onderwijs aanbrengt, eerst samen een duidelijke visie op onderwijs te formuleren. Dat geldt voor een nationale overheid, maar natuurlijk ook voor de basisschool om de hoek. Vanuit die gezamenlijke visie kun je naar andere aspecten kijken, zoals toegankelijkheid, materialen, leraren, doelstellingen en inhoud.

Bij ieder aspect belichten de auteurs kort enkele kernvragen in het licht van de post-2015 agenda, zoals: wat gaat er niet goed, wat kunnen we daar aan doen en wat betekent dat voor de lokale en nationale context?

Het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs gaat niet alleen maar over het meetbaar maken van de resultaten ervan, het gaat er juist om dat onderwijs relevant is voor degenen die leren, dat het consistent is, uitvoerbaar voor de leraar en houdbaar voor de toekomst. Deze onderdelen meetbaar maken is een enorme klus, maar kan veel winst opleveren bij het verbeteren van het onderwijs wereldwijd.

In september 2015 spraken de lidstaten van de VN af om samen te werken in het bereiken van de Sustainable Development Goals (SDG's). Doel vier daarvan luidt "to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all"
UNESCO is de uitvoerder van dit onderwerp, publiceerde het Framework for Action, en publiceert de resultaten in het jaarlijkse Global Education Monitoring Report. 

De Nationale UNESCO Commissie organiseert de jaarlijkse Nederlandse lancering van het Global Education Monitoring Report en volgt de ontwikkelingen rond SDG4 op de voet.  

Meer berichten