Hoe evacueer je erfgoed in gevaar?

Wat kun je doen als museumcollecties of archeologische sites gevaar lopen beschadigd te raken door oorlogs- of natuurgeweld? Een nieuwe en zeer praktische handleiding voor reddingswerkers biedt uitkomst. Het handboek  Endangered Heritage: emergency evacutation of heritage collections is een uitgave van ICCROM en UNESCO. 

Stappenplan

Het handboek legt in simpele illustraties en stappen uit hoe een noodevacuatie van een collectie valt te organiseren. De beschreven workflow behandelt onder meer het documenteren van een evacuatie, het veilig transporteren van objecten en de tijdelijke opslag ervan. Ook is er aandacht voor het stellen van prioriteiten en realistische doelen. 

Praktijk

De instructie is gebaseerd op de jarenlange praktijkervaring die ICCROM opdeed met het redden van cultureel erfgoed in crisissituaties en vloeit voort uit het belangrijkste programma van de organisatie: ‘First Aid to Heritage in times of Crisis’. 

Voorbereiding

De handleiding helpt erfgoedinstellingen vernietiging of plundering van culturele objecten tijdens een crisis te voorkomen, maar kan ook worden gebruikt om mensen en instellingen te trainen zich beter voor te bereiden op een dergelijke crisis.

Darul Aman Palace (Foto: CC / Bruce MacRae)

Diverse internationale verdragen dragen bij tot de bescherming van cultuur: De Haagse 1954 Conventie helpt cultureel erfgoed te beschermen in geval van een gewapend conflict. De Conventie uit 1970 draagt bij aan de bestrijding van illegale handel in cultuurgoederen en stimuleert teruggave van ontvreemde culturele objecten.

Uitkomsten

Lees op unesco.org meer over de hulp van UNESCO aan Mali. U vindt hier ook de mogelijkheid om te doneren.

Meer berichten