Handleiding bij World Heritage in Young Hands

World Heritage in Young Hands… werelderfgoed in jouw handen.

“Since war begins in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed.” Dit is de grondslag onder het werk van UNESCO: vrede creëren in de hoofden van mensen, zorgen voor begrip van en respect voor elkaars cultuur. Werelderfgoed is erfgoed waarover we het wereldwijd eens zijn dat het zo bijzonder is dat het behouden moet worden voor volgende generaties. Maar het zegt niet alleen iets over de toekomst, het zegt ook iets over onszelf: wat vinden wij zelf belangrijk, wat bepaalt onze culturele identiteit?

Het internationale lespakket World Heritage In Young Hands is vertaald en bewerkt voor het onderwijs in Nederland. Het pakket is bedoeld ter versterking van het leren over het gedachtegoed van UNESCO en het werelderfgoed ver weg en dichtbij.
Het lespakket is ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs. Deze handleiding is dan ook geschreven voor alle docenten in het voortgezet onderwijs in Nederland en in het bijzonder docenten van UNESCO-scholen. Uiteraard worden ook docenten in de bovenbouw van het primair onderwijs en het MBO van harte uitgenodigd deze handleiding te lezen en aan de slag te gaan met werelderfgoed in hun lessen.

Deze handleiding geeft u informatie over:
• de begrippen erfgoed en werelderfgoed en wat werelderfgoed met vrede en UNESCO te maken heeft.
• de uitgangspunten van werelderfgoededucatie.
• hoe de inhoud aansluit bij het curriculum.
• lesgeven over het werelderfgoed in Nederland.
• de opzet en inhoud van het lespakket WHIYH.
• hoe het lespakket gebruikt kan worden in uw lessen.

Download hier de handleiding.

Het internationale lespakket World Heritage In Young Hands is vertaald en bewerkt voor het onderwijs in Nederland. Het pakket is bedoeld ter versterking van het leren over het gedachtegoed van UNESCO en het werelderfgoed ver weg en dichtbij.
Het pakket is in eerste instantie ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs, maar is met enige aanpassingen ook inzetbaar voor andere schooltypes. Ook zijn er een handleiding en een excursie beschikbaar voor het gebruik van het lespakket.

U kunt de individuele hoofdstukken als interactieve PDF's downloaden of benaderen via Wikiwijs.

Meer berichten