Grote conferentie over verantwoordelijkheid en internetdemocratie

Op 31 mei en 1 juni heeft in Den Haag een grote internationale conferentie plaatsgevonden over aansprakelijkheid en internetdemocratie, The Hague Summit for Accountability & Internet Democracy.

Normoverschreidingen

De conferentie bracht een groot aantal experts van over de hele wereld bijeen in het Vredespaleis, om te spreken over mogelijkheden om het internet te beschermen tegen allerlei normoverschrijdingen: fraude, identiteitsdiefstal, illegale handel, aanzetten tot haat, pesten. Verantwoordelijk gedrag online kan gestimuleerd worden op vele manieren: via opvoeding en onderwijs, zelfregulering of nationale en internationale wetgeving. Omdat op internet eigenlijk geen landsgrenzen bestaan is internationale samenwerking vereist.

ROAM-principes

Moez Chakchouk, assistent-directeur-generaal voor Communicatie en Informatie van Unesco sprak zich uit voor meer zelfregulering, omdat overheidsingrijpen snel disproportioneel kan zijn. Als er toch overheidsbeleid moet komen, dan moet dat uitgaan van de door Unesco geformuleerde ‘ROAM-principes’. Deze zijn gebaseerd op de mensenrechten, stimuleren een open en toegankelijke internetcultuur en garanderen een brede deelname van belanghebbenden bij het maken van het beleid, niet alleen overheden, maar ook het bedrijfsleven, consumentengroepen en ngo's. 

Gevoelig

Regelgeving voor internet is een politiek zeer gevoelig onderwerp. Immers, wat de een het bestrijden van fake-news noemt, noemt een ander censuur. Minister Ollongren benadrukte dan ook dat het vinden van een consensus in een gemeenschap van vier miljard internetgebruikers geen sinecure is.

Rijk versus arm

De experts maken zich zorgen over de gelijkheid op internet, want deze staat ernstig onder druk. Netneutraliteit, het principe dat providers internetverkeer gelijkelijk moeten behandelen, is door enkele landen, waaronder Nederland, aanvaard, maar de Verenigde Staten lijken er zich onder president Trump van af te keren. Wie in de toekomst een kwantumcomputer bezit, zou alle encryptie kunnen omzeilen en ongehinderd toegang hebben tot versleutelde informatie. Die computer zal in een rijk land staan. Maken we een internet waar de rijken privacy kunnen betalen, en de armen door de algoritmes gemanipuleerd worden? De president van de International Telecommunications Union (ITU), Houlin Zhao, benadrukte juist dat de digitale revolutie de kloof tussen arme en rijke landen zou moeten helpen slechten.

Organisatie

De bijeenkomst werd georganiseerd door het Institute for Accountability in the Digital Age (I4ADA), de gemeente Den Haag, Unesco en ITU. Den Haag, als de internationale hoofdstad van vrede en recht profileert zich hiermee ook als de hoofdstad van het recht in het digitale domein. De Hague Global Principles for Accountability in the Digital Age zullen verder worden uitgewerkt met input van alle deelnemers. In september 2019 zal naar verwachting een nieuwe bijeenkomst plaatsvinden in het Vredespaleis. 

UNESCO is de enige VN-organisatie met een mandaat op het gebied van persvrijheid en vrijheid van meningsuiting. 

Uitkomsten

  • In de periode 2006-2015 veroordeelde de Directeur-Generaal van UNESCO 827 moorden op journalisten wereldwijd.
  • In slechts 8% van de 827 gevallen werd de zaak opgelost.
  • 95% van de vermoorde journalisten was afkomstig uit het land waar ze gedood werden.
  • 94% van de vermoorde journalisten was man.
  • 38% van de vermoorde journalisten werkte voor kranten of tijdschriften.

Meer berichten