Groot VPRO-project over kennis: ‘The Mind of the Universe’

Op 7 mei is de eerste uitzending van een groots opgezette internationale tv-serie over de snelle evolutie van onze kennis. The Mind of de Universe onderzoekt de wereld van de toekomst, door de ogen van de belangrijkste wetenschappers en denkers van onze tijd. Unesco verleende patronage aan ‘the Mind’.

Digitaal platform

Naast de internationale tiendelige tv-serie is een online digitaal platform ingericht waarop al het materiaal open source beschikbaar komt. De dertig wereldwijd gemaakte interviews zijn, gelijktijdig met de afleveringen op tv, in hun lange vorm te zien op het platform. Uitstekend doorzoekbaar op trefwoorden en volledig ondertiteld in het Engels. Daarnaast komen per onderwerp relevante documenten en links beschikbaar. Iedereen kan dit materiaal vervolgens gebruiken of hergebruiken onder een Creative Commons licentie . 

‘The Mind of the Universe’ is een productie van de VPRO en de presentatie is in handen van Robbert Dijkgraaf.

Patronage

Unesco verleent patronage aan ‘the Mind’, omdat het open source karakter van de serie bijdraagt aan de verspreiding van kennis. Het project vergroot de toegang tot de wetenschap en brengt deze buiten de muren van universiteiten. Grotere betrokkenheid van het publiek bij wetenschap helpt burgers beter geïnformeerde keuzes te maken. Dat draagt bij aan een duurzamere ontwikkeling van de wereld.  

Open vormen van onderwijs, wetenschap en technologie zijn cruciaal voor het ontstaan van knowledge societies. Ze zorgen voor het ontwikkelen van wereldburgerschap en voor de verdere ontplooiing van de mensheid. Het nadrukkelijk mobiliseren van meerdere – ook niet-westerse – perspectieven op kennisontwikkeling vergroot de inclusiviteit van het project. Diverse wetenschappers uit het Mondiale Zuiden en andere zich ontwikkelende landen werken mee aan the Mind of the Universe. 

De Nederlandse Unesco Commissie is verheugd dat Unesco zich associeert met dit waardevolle project. 

Om mondiale problemen aan te pakken is wetenschappelijke samenwerking van groot belang. Unesco stimuleert een gezamenlijke aanpak van onderwerpen als klimaatverandering, ethiek, armoede en natuurrampen. Als enige organisatie binnen de VN met een mandaat voor wetenschap stimuleert zij wetenschappelijke samenwerking over de grenzen van disciplines en landen heen.

Meer berichten