Geopark de Hondsrug: UNESCO in het klein

Eerder dit jaar heeft de Hondsrug in Drenthe, als eerste gebied in Nederland, de status van Geopark gekregen. De Nationale UNESCO Commissie werkt met de Hondsrug samen om een nationaal Geopark-forum op te zetten.

Hunebed bij Anloo

De Hondsrug is zo’n 150.000 jaar geleden gevormd toen het landijs van de voorlaatste ijstijd zich terugtrok uit Nederland. Het gebied heeft daarom een voor de wetenschap interessante geologische geschiedenis. Daarnaast is het park van belang vanwege de archeologische, ecologische en culturele waarde. De verbinding tussen ondergrond, landschap en cultuurgeschiedenis samen leverden het gebied de Geoparkstatus op, die voor vier jaar is toegekend. Het wereldwijde netwerk van Geoparken staat onder auspiciën van UNESCO.

Bezoekers kunnen aan de hand van ‘expedities’ het gebied ontdekken. In deze expedities verbindt de Hondsrug geologisch erfgoed met cultuurhistorie, de hedendaagse cultuur én lokale natuur. Ze vertellen onder meer de verhalen van de ijstijden, de prehistorie, het veen, kunst, natuur en landbouw in Drenthe. Het geheel lijkt zo op een UNESCO in het klein: het park slaat een brug tussen cultuur, educatie en onderzoek. Er zijn lesmaterialen ontwikkeld en men werkt samen met de Universiteit van Groningen.

Meerdere gebieden in ons land zijn geïnteresseerd in de Geopark-status. Om alle initiatieven en activiteiten te coördineren adviseerde de Commissie aan de Hondsrug om een nationaal Geopark-forum op te zetten, waarbij ze ondersteuning zal bieden in de opstartfase. De eerste bijeenkomst vindt mogelijk plaats in februari 2014.

Geopark De Hondsrug | Foto: Bydrome

Geoparken zijn gebieden waar geologisch erfgoed en landschappen van internationale waarde op een integrale manier worden beheerd. Daarbij staan behoud, educatie en duurzame ontwikkeling centraal. De geologische geschiedenis, de cultuurhistorie, de hedendaagse cultuur en de natuur bepalen samen de identiteit van het gebied. In een geopark maken inwoners, ondernemers, lokale instellingen en scholen samen dit verhaal zichtbaar. Burgerinitiatief en lokaal draagvlak zijn cruciaal. Hoe meer men over een gebied weet, hoe zorgvuldiger en duurzamer met de omgeving kan worden omgegaan.

Uitkomsten

De eerste geoparken zijn opgericht in Europa in 2000. Het Global Geoparks Network  bestaat uit 127 geoparken in 35 landen (stand 2017).

Sinds 2001 ondersteunt Unesco het internationale netwerk van geoparken. In 2015 startte Unesco een nieuw programma het International Geoscience and Geoparks Programme (IGGP), waardoor alle geoparken zich nu ‘Unesco Global Geopark kunnen noemen.    

In Nederland is Geopark de Hondsrug sinds 2013 het eerste en enige Unesco global geopark van Nederland.

Meer berichten