Fotoverslag UNESCO-scholendag


Prof. Jaap de Jong (Universiteit Leiden) hield een keynote over Spreken als Max Havelaar: de manier waarop Multatuli omging met de kracht van het woord en intercultureel leren.


Stefaan Ternier (Open Universiteit) verzorgde een introductie in mobile learning.


Publiek tijdens een van de workshops. Er waren workshops van UNESCO-scholen zelf, maar ook van externe partijen.


Doekle Terpstra, voorzitter college van bestuur van Inholland, spreekt tijdens de lunch de aanwezigen toe en vertelt hoe Inholland Den Haag het UNESCO-profiel invult.


Een overzicht van de workshops in een van de zalen. Deze foto is genomen tijdens ronde 2. Jikke Alta (Oostvaarderscollege) presenteert het arrangement dat zij heeft gemaakt over de Dag van de Tolerantie.


Tijdens de Workshops Wikiwijs leerden de aanwezigen Wikiwijs kennen en werd de verzameling UNESCO-lesmaterialen gepresenteerd.


Workshop 3D-Millenniumverhalen: met een rood/blauw brilletje kijken naar fotoverslagen van leerlingen.

Gastheer van de dag was UNESCO-school Inholland Den Haag.

Fotografie: Chris Peeters (Open Universiteit)

‘Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed’.

Deze gedachte vormt de essentie van de missie van Unesco. Unesco-scholen ondersteunen deze missie: ze maken hun leerlingen vertrouwd met het Unesco-gedachtegoed en dragen zo hun steentje bij aan vrede en verdraagzaamheid. De Unesco-scholen hebben een eigen website: unescoscholen.nl

Meer berichten