Excursie: UNESCO en het Rijksmuseum van Oudheden

De collectie van het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) heeft veel raakvlakken met UNESCO en de UNESCO-cultuurconventies, zoals bijvoorbeeld de Werelderfgoedconventie en de conventie tegen Illegale handel in cultuurgoederen.

De Nationale UNESCO Commissie en het RMO ontwikkelden samen een excursie om zo leerlingen van UNESCO-scholen een praktische kennismaking met cultureel erfgoed te bieden, en met alles wat daarbij komt kijken. Daarnaast sluit de excursie aan bij het lespakket World Heritage in Young Hands.

De excursie begint met een rondleiding door het museum van ca. een half uur. De rondleiding spitst zich toe op enkele topstukken van het RMO. Tijdens de rondleiding krijgen de leerlingen eerst meer achtergrond over de objecten en daarna wordt steeds de link gelegd met UNESCO.

In de rondleiding worden de volgende objecten behandeld:
Tempel van Taffeh → Gekoppeld aan de UNESCO-reddingsactie bij Abu-Simbel.
Beeld Maya en Meryt → Gekoppeld aan de context bij de opgravingen. 
Griekse wapenrusting → Gekoppeld aan het verdrag tegen illegale handel.
Petra-tentoonstelling → Gekoppeld aan werelderfgoedlijst. 
Afdeling Nabije Oosten → Gekoppeld aan het beschermen van erfgoed ten tijde van gewapend conflict.

De rondleiding eindigt op de afdeling Nabije Oosten. Hier wordt de nadruk gelegd op het bewaren en redden van erfgoed ten tijde van gewapend conflict.

Daarna worden de leerlingen meegenomen naar de Caesarzaal. Hier krijgen ze een kort filmpje te zien over het National Museum in Irak, waar men ontdekt dat er allerlei objecten in het museum zijn geroofd of vernield. Na de film wordt de leerlingen de vraag gesteld: “Als hier nu oorlog uit zou breken, welk object zou jij dan redden?” Bij deze opdracht wordt gebruik gemaakt van replica’s van objecten van de afdeling Nabije Oosten. De leerlingen werken in groepjes samen en elk groepje kiest één object dat ze zouden redden. De argumentatie waarom ze juist dit object kiezen is erg belangrijk. Na de opdracht wordt de excursie afgesloten.

Voor de eerste 40 UNESCO-schoolklassen wordt de excursie gratis aangeboden. Aanmelden kan via de Servicedesk van het RMO: 071 516 31 63

 

Het internationale lespakket World Heritage In Young Hands is vertaald en bewerkt voor het onderwijs in Nederland. Het pakket is bedoeld ter versterking van het leren over het gedachtegoed van UNESCO en het werelderfgoed ver weg en dichtbij.
Het pakket is in eerste instantie ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs, maar is met enige aanpassingen ook inzetbaar voor andere schooltypes. Ook zijn er een handleiding en een excursie beschikbaar voor het gebruik van het lespakket.

U kunt de individuele hoofdstukken als interactieve PDF's downloaden of benaderen via Wikiwijs.

Meer berichten